Spoločnosti Medirex a Medicyt ukončili zmluvu so VšZP

Diskusia 2  Zdroj:

31. 5. 2019 - Od 1. júna poisťovňa uhradí spoločnostiam len vyšetrenia v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosti Medirex a Medicyt ukončili 31. mája zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Spoločnosti, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku, vzniesli na rokovaniach finančné požiadavky, ktorým VšZP nemohla podľa zverejneného stanoviska vyhovieť. "Dnešným dňom informujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení zmluvného vzťahu s Medirexom a Medicytom a súčasne ich žiadame, aby laboratórne vzorky zasielali ostatným zmluvným partnerom VšZP," dodáva poisťovňa.

Od 1. júna bude VšZP po schválení uhrádzať spoločnostiam Medirex a Medicyt laboratórne vyšetrenia vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa predpokladá, že pre hospitalizovaných poistencov v ústavných zdravotníckych zariadeniach bude úhrada laboratórnych vyšetrení takmer stopercentná. Spoločnostiam Medirex a Medicyt nebude VšZP uhrádzať laboratórnu diagnostiku vykonanú v rámci preventívnej a odkladnej, plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Všeobecná zdravotná poisťovňa zároveň upozorňuje, že má so zvyšnou časťou sektora laboratórnej diagnostiky, ktorá predstavuje 75 percent trhu, zmluvy podpísané. Jediným poskytovateľom, s ktorým sa nedokázala dohodnúť, sú spoločnosti Medirex a Medicyt. VšZP dodáva, že znáša dôsledky zlého nastavenia financovania sektora zdravotníctva.

Spoločnosť Medirex v súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu uvádza, že laboratórna diagnostika bola dlhé roky odsúvaná na okraj záujmu pri riešení problémov v zdravotnom systéme. To podľa firmy postupne viedlo k súčasnej kritickej situácii, ktorá pre laboratórne spoločnosti nie je ďalej akceptovateľná.

„Rozhodnutiu predchádzala séria rokovaní, počas ktorých sme sa snažili so VšZP dospieť ku kompromisnej dohode. S poľutovaním musíme konštatovať, že sme nedosiahli konsenzus. Nie je však v našich silách pokračovať v zabezpečení laboratórnej diagnostiky v nezmenenom rozsahu za podmienok, ktoré sú nastavené zo strany VšZP,“ uvádza firma na svojej webovej stránke.

Medirex zároveň spresňuje, v akom režime bude ďalej fungovať. „Nezmluvný vzťah so VšZP znamená, že pre pacientov VšZP budeme zabezpečovať len výkony spojené s akútnou a neodkladnou zdravotnou starostlivosťou. Výkony spojené s prevenciou a odkladnou zdravotnou starostlivosťou budeme nútení fakturovať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Faktúra bude slúžiť ako doklad pre požadovanie úhrady od pacientov, ktorí sú poistencami VšZP,“ avizuje spoločnosť.