Jediný graf: Na Slovensku zahraničné firmy vytvárali 48,1 % HDP

Diskusia 2  
Jediný graf: Na Slovensku zahraničné firmy vytvárali 48,1 % HDP
Zdroj: eurostat
Foto: TASR/AP


12. 4. 2019 - Vo štvrtok Eurostat zverejnil graf o podiele podnikov v zahraničnom vlastníctve v nefinančnom sektore. Doteraz boli najaktuálnejšie údaje z roku 2015, teraz vyšli za rok 2016.

Ako vyplýva zo správy, spoločnosti v zahraničnom vlastníctve v EÚ prispievajú k HDP najviac v Maďarsku, Slovensko je v tesnom závese so 48,1 %, pričom priemer EÚ je len 25 %. Naopak štyri členské štáty EÚ mali podiely pod 20 %: Cyprus (13,4%), Taliansko (15,8%), Grécko (16,3%) a Francúzsko (16,4%).

Jediný graf: Na Slovensku zahraničné firmy vytvárali 48,1 % HDP

Prítomnosť spoločností v zahraničnom vlastníctve je dobrou správou, potvrdzuje to dôveru zahraničných investorov. Zároveň tieto firmy prinášajú množstvo pridanej hodnoty. Ale tiež to vypovedá o tom, že domáce firmy nemajú dobré výsledky a nadnárodné spoločnosti ich môžu vytlačiť z trhu napríklad vďaka tomu, že sú menej daňovo zaťažené, dokážu získať najlepšiu pracovnú silu ale aj štátne zdroje.