Rast úverov pokračoval aj vo februári, zaslúžil sa o to vysoký apetít firiem

Diskusia 2  Zdroj:

11. 4. 2019 - Tempo rastu úverov domácnostiam pokračovalo v spomaľovaní, klesajúci dopyt je možné pozorovať pri úveroch na spotrebu.

Rast úverov pokračoval aj vo februári. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), úvery súkromnému sektoru v druhom mesiaci medziročne stúpli o 9 %. Ide o mierne spomalenie tempa rastu, keďže v januári to bol medziročný rast o 9,1 %. Pokračoval vysoký apetít firiem po úveroch, tempo rastu úverov domácnostiam opäť spomaľovalo.

Medziročné tempo rastu úverov domácnostiam sa znižuje dva roky, pričom za ten čas sa spomalilo z 13,8 % vo februári 2017 na 10,3 % vo februári tohto roku. "Znižovanie tempa zadlžovania obyvateľov je bezpochyby dobrou správou, avšak Slovensko zatiaľ ešte neopustilo rizikové pásmo. Medziročný rast zadlženia o vyše 10 % je stále vysoký," povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Znížený dopyt po úveroch zo strany domácností je spôsobený podľa centrálnej banky pravdepodobne prísnejšími úverovými štandardmi a slabšou ponukou nehnuteľností. "Obávam sa, že redukcia dopytu nie je výlučne zásluhou regulácie NBS, ale výrazný vplyv mali aj vysoké ceny, v ktorých sa nehnuteľnosti dostali prakticky na úroveň rekordov z roku 2008. S tým súvisí aj menší počet nových bytov a celkovo nedostatočná ponuka bytov na trhu," skonštatoval Búlik.

Opatrenia by mali podľa národnej banky aj v ďalšom období zmierňovať záujem domácností o úverové zdroje. Ten by mohol byť podľa centrálnej banky negatívne ovplyvnený aj náznakom zvyšovania klientských úrokových sadzieb. "Aj keď vidíme mierne klesajúci dopyt po úveroch na spotrebu, ich objem a priemerné úrokové sadzby na úrovni 8 % sú stále hrozbou. Najmä pri dofinancovaní úverov na bývanie sú spotrebné úvery na 20 % kúpnej ceny veľkým rizikom. V tomto smere by bolo namieste motivovať spotrebiteľov, aby namiesto rizikového zadlženia volili radšej dlhodobé sporenie," domnieva sa Búlik.

Úvery nefinančným spoločnostiam si udržali aj vo februári medziročný rast tesne nad 8 %. V rámci jednotlivých odvetví pokračoval rast úverov priemyselnej výrobe a otočil sa negatívny trend v stavebníctve a realitách. V týchto dvoch sektoroch sa v posledných mesiacoch znižoval stav úverov. Dá sa podľa centrálnej banky predpokladať, že terajší nárast súvisí s ďalšími investíciami do infraštruktúry a do rezidenčného bývania.

Vklady súkromného sektora vzrástli vo februári medziročne o 5,6 %. K tomu prispeli tak domácnosti, ako aj nefinančné spoločnosti. Firmám sa darilo zvýšiť tržby, čo sa prejavilo aj vo zvýšení ich bankových vkladov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa darilo najmä priemyslu, ktorému vklady vzrástli. Domácnosti pokračovali v stabilnej akumulácii vkladov. Prispieva k tomu podľa centrálnej banky zlepšujúca sa situácia na trhu práce, keď rastie zamestnanosť aj mzdy.

Nárast vkladov je podľa Búlika dobrou správou. Slováci však podľa neho stále výrazne zaostávajú za mierou tvorby úspor z deväťdesiatych rokov, kedy mali neporovnateľne nižšie reálne príjmy. "V praxi stále vidím, že ľudia investujú masívne do spotreby a oveľa menej uvažujú nad investíciami do seba od vzdelania až po dôchodok," dodal Búlik.