Po Brexite: Chlórované kurčatá a hovädzie plné hormónov

Diskusia 14  
Po Brexite: Chlórované kurčatá a hovädzie plné hormónov
Zdroj: businessinsider
Foto: TASR/P.Neubauer;SITA/AP;YT/King's Business School


22. 3. 2019 - Veľká Británia bude nútená akceptovať americké potravinové normy v obchodnej dohode s Trumpom, varuje bývalý šéf medzinárodného obchodného oddelenia v Liam Fox v rozhovore pre Business Insider.

Spojené kráľovstvo bude nútené akceptovať požiadavky USA, aby zmenilo svoje normy v oblasti potravinovej bezpečnosti, ak vstúpi do obchodnej dohody s administratívou Trumpa po vystúpení z EU. Poľnohospodársky tovar bude tvoriť podstatnú časť akejkoľvek dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi. Americké obchodné pravidlá ale nezakazujú výrobky, ako sú chlórované kurčatá a hovädzie mäso plné hormónov, ktoré sú dnes v Spojenom kráľovstve a EÚ zakázané.

Sir Martin Donnelly, ktorý bol stálym tajomníkom ministerstva pre medzinárodný obchod do roku 2017, povedal, že akákoľvek obchodná dohoda by bola silne v prospech USA, keď Británia opustí EÚ. "Ak chce Británia obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, bude to do značnej miery z hľadiska Spojených štátov a nie je jasné, čo by sme dostali na oplátku. Sme asi pätina veľkosti USA, takže nie sme v tak silnej pozícii, aby sme trvali na dodržiavaní našich vlastných štandardov." Dodal, že dohoda o voľnom obchode so Spojenými štátmi je jednou z „najvyšších priorít“ jeho oddelenia, keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ.

Washington pravdepodobne bude požadovať, aby Spojené kráľovstvo akceptovalo americké environmentálne a zdravotné normy. "Postoj Spojeného kráľovstva k otázkam zdravia v oblasti životného prostredia a zdravia zvierat je v podstate postojom EÚ. Bolo by asi ťažké dopracovať sa k rýchlej obchodnej dohode s Američanmi, ktorí by dodávali do Spojeného kráľovstva niečo iné ako dodávajú pre Washington."

Po Brexite: Chlórované kurčatá a hovädzie plné hormónov

Bývalý štátny úradník uviedol, že nebude vôbec jednoduché urobiť dohodu so Spojenými štátmi. "Po mnoho rokov sme sa o to snažili zo  strany Európskej únie a existujú skutočné prekážky, ktoré odrážajú rôzne politické a hospodárske rozhodnutia v Európe a USA. Všetky tieto otázky zdôrazňujú, že obchodná dohoda s Amerikou nie je ani priamočiara a ani nemusí nevyhnutne prinášať významné výhody pre Spojené kráľovstvo na rozdiel od Spojených štátov," povedal Donnelly.

V dokumente „rokovacie ciele“ pre budúcu obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom sa uvádza, že Spojené kráľovstvo musí „rýchlo odstrániť neodôvodnené prekážky, ktoré blokujú vývoz potravín a poľnohospodárskych výrobkov z USA. Za „neodôvodnené obchodné obmedzenia“ sa považuje napríklad zákaz predaja chlórovaných kurčiat a hormonálne upravené hovädzie. To sa bude musieť odstrániť, pretože „tieto praktiky nespravodlivo znižujú možnosti prístupu USA na britský  trh“.

Po Brexite: Chlórované kurčatá a hovädzie plné hormónov

V USA sa výrobcovia riadia príručkou, ktorá stanovuje maximálny počet cudzích telies v potravinových výrobkoch pred ich uvedením na trh. Pravidlá EÚ o potravinových normách sú však výrazne odlišné a podstatne prísnejšie ako v USA. To znamená, že Spojené kráľovstvo, ktoré dodržiava pravidlá EÚ, nemôže dovážať určité potraviny, napríklad chlórované kurčatá, ktoré nespĺňajú normy. Vedúci predstavitelia USA z Trumpovej administratívy, vrátane ministra obchodu Wilbura Rossa, trvali na tom, že Spojené kráľovstvo bude musieť zrušiť pravidlá EÚ v oblasti ochrany zdravia zvierat a ochrany životného prostredia.