Výdavky Slovenska na sociálnu ochranu nedosahujú priemer Európskej únie

Diskusia 2  Zdroj:

19. 3. 2019 - V rámci celej EÚ boli v roku 2017 výdavky na sociálnu ochranu vo výške 18,8 % hrubého domáceho produktu, na Slovensku na úrovni 14,5 % HDP.

Výdavky na sociálnu ochranu na Slovensku v roku 2017 boli na úrovni 14,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čiže nedosahovali priemer eurozóny, ktorý predstavoval 19,8 percenta HDP, ani priemer celej Európskej únie, a to 18,8 % HDP. V rámci susedných krajín výrazne viac ako Slovensko na sociálnu ochranu vynakladá Rakúsko (20,5 % HDP v roku 2017), ale pred nami je aj Poľsko (16,4 %). Maďarsko na sociálnu ochranu v roku 2017 dalo 14 % HDP a Česká republika 12 %. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostatu.

Na sociálnu ochranu starých ľudí Slovensko v roku 2017 podľa údajov Eurostatu vynaložilo 7,8 % HDP, čo bolo tiež menej ako v Rakúsku (12,5 %), ale aj v porovnaní s Poľskom (9 %). Výdavky Česka v tejto oblasti boli vo výške 7,3 % HDP a v Maďarsku na úrovni 7 %. Na zdravotníctvo na Slovensku smerovalo 7,1 % HDP, pričom v Rakúsku to bolo 8,2 % a v Českej republike 7,5 %. Za nami zaostali Maďari (4,8 %) a Poliaci (4,7 %). Slovensko však zo svojho HDP v porovnaní so susedmi najviac dáva na sociálnu ochranu chorých a hendikepovaných, v roku 2017 to bolo 2,9 %. Za nami boli Maďari (2,6 %), Poliaci (2,4 %), Česi (2,1 %) a Rakúšania (1,8 %).

Slovenské výdavky na vzdelávanie v porovnaní so susedným členmi Európskej únie boli v roku 2017 v pomere k hrubému domácemu produktu najnižšie, a to na úrovni 3,8 percenta. Najviac zo susedov do vzdelávania investovali Maďari (5,1 %), nasledovali Poliaci (4,9 %), Rakúšania (4,8 %) a Česi (4,6 %).