Saldo zahraničného obchodu bolo v januári 2019 aktívne

Pridajte názor  Zdroj:

11. 3. 2019 - V januári 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,753 miliardy eur pri medziročnom raste o 13,4 %.

V januári 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,753 miliardy eur pri medziročnom raste o 13,4 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 11,1 % na 6,578 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 175 miliónov eur, teda bolo o 139,9 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,5 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 68,3 % a medziročne vzrástol o 23,3 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 55,7 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,5 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 31,7 % a medziročne klesol o 8,4 %.

Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,2 % na celkovom vývoze a 49,5 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v januári dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7,130 miliardy eur, pri medziročnom raste o 13,4 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11,6 % na 6,929 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 200,4 milióna eur, bolo teda o 121,2 milióna eur vyššie ako v januári 2018.