Vlani boli najčastejšou príčinou plnej invalidity nádorové ochorenia

Pridajte názor  Zdroj:

27. 2. 2019 - Najčastejšími ochoreniami, ktoré v roku 2018 viedli k uznaniu invalidity s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, boli nádorové ochorenia.

Najčastejšími ochoreniami, ktoré v roku 2018 viedli k uznaniu invalidity s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, boli nádorové ochorenia. Pri 5263 novouznaných invaliditách bolo až 2736 z dôvodu nádorových ochorení (51,99 %), pričom pri mužoch dosahoval tento podiel 40,85 % a pri ženách až 66,13 %.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne ďalšie choroby, ktoré viedli k takejto invalidite v roku 2018, sa líšili podľa pohlavia poistencov. Medzi mužmi boli druhou najčastejšou skupinou choroby obehovej sústavy (15,14 %), treťou choroby nervového systému (11,21 %) a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania (9,95 %).

Práve duševné poruchy a poruchy správania však boli pri ženách po nádoroch druhou najčastejšou príčinou uznania invalidity nad 70 %. Toto ochorenie znamenalo v roku 2018 invaliditu pre 9,02 % žien. Na treťom mieste boli pri ženách choroby nervového systému (6,64 %) a štvrtou najčastejšou skupinou boli choroby obehovej sústavy (4,27 %).

Bez rozlíšenia pohlavia boli po nádoroch najčastejšími skupinami ochorení choroby obehovej sústavy (10,36 %), duševné poruchy a poruchy správania (9,54 %) a choroby nervového systému (9,20 %).

Sociálna poisťovňa ku koncu januára 2019 vyplácala spolu 237.302 invalidných dôchodkov. Priemerná výška dôchodku s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % pritom predstavovala 209,20 eura, invalidný dôchodok nad 70 % mieru invalidity dosahoval v januári tohto roka priemernú výšku 377,67 eura.