Výstavba betónových plotov okolo nehnuteľností sa končí

Diskusia 14  Zdroj:

14. 2. 2019 - V meste Nitra sa skončí výstavba plných betónových plotov okolo nehnuteľností. Podľa útvaru hlavného architekta je oplotenie v polohe uličnej čiary vo výške do 1,8 metra možné riešiť v kombinácii nepriehľadných častí (plné murivo s nikou na odpadové nádoby, elektromer, plynomer) a transparentných častí v pomere 30:70.

V meste Nitra sa skončí výstavba plných betónových plotov okolo nehnuteľností. Podľa útvaru hlavného architekta je oplotenie v polohe uličnej čiary vo výške do 1,8 metra možné riešiť v kombinácii nepriehľadných častí (plné murivo s nikou na odpadové nádoby, elektromer, plynomer) a transparentných častí v pomere 30:70.

„Za oplotením sa odporúča výsadba vysokých vždyzelených porastov na vytvorenie optickej bariéry a izolačnej bariéry na elimináciu vplyvov hluku a zachytávanie prachu z uličného priestoru. Oplotenie medzi pozemkami je určené maximálne do výšky 2,1 metra z transparentných materiálov – pletiva alebo v kombinácii so živým plotom zo vždyzelených porastov,“ informoval Andrej Jančovič z nitrianskeho mestského úradu.

V praxi to znamená, že výsadba vhodných stromov za priehľadným oplotením postupne vytvorí optickú a izolačnú bariéru, odstráni hluk a zachytí prach z uličného priestoru. „Prijatým opatrením vyvíja mesto Nitra aktivity na tvorbu ekologickejšieho prostredia. Betónové ploty boli škodlivé nielen voči životnému prostrediu, ale boli aj prekážkou pre voľne žijúce zvieratá,“ skonštatoval Jančovič.