V bankách koncom vlaňajška pracovalo 20 649 ľudí

Pridajte názor  Zdroj:

12. 2. 2019 - Z toho viac ako 86 % tvorili pracovníci v komerčnej bankovej sfére, v pobočkách 8,3 % a pracovníci centrálnej banky predstavovali podiel 5,4 %.

V bankovom sektore na Slovensku pracovalo koncom vlaňajška 20 649 ľudí. V medziročnom porovnaní je to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) nárast o 3,4 %. Výraznejšie stav vzrástol v rámci komerčných bankových domov a v pobočkách zahraničných bánk. V centrálnej banke stav pracovníkov stúpol miernejšie.

Stav pracovníkov v komerčnej bankovej sfére sa zvýšil medziročne o 3,4 %. Znamená to nárast na 17 820 pracovníkov na konci minulého roka. V pobočkách zahraničných bánk to bol nárast o 4,6 % na 1 719 ľudí. V centrálnej banke počet pracovníkov vzrástol o 1,6 % na 1 110 pracovníkov.

Pri medziročnom porovnaní nárast z veľkej časti podľa centrálnej banky zapríčinili organizačné zmeny, ktoré sa udiali v niektorých inštitúciách. Z dlhodobého hľadiska ovplyvnili vývoj počtu pracovníkov v bankovom sektore aj ďalšie udalosti. K rastu počtu pracovníkov prispel vstup novej pobočky 1. júla 2016. Taktiež rástol počet pracovníkov centrálnej banky do polovice roku 2017, a to hlavne na oddelení ochrany finančných spotrebiteľov.

Na slovenskom trhu pôsobilo koncom vlaňajška podľa údajov centrálnej banky spolu 28 bankových domov. Okrem centrálnej banky je to 12 komerčných bánk a 15 zahraničných pobočiek.