Vlaňajšok bol pre poisťovne kľúčový vzhľadom na zavedenie odvodu a dane

Pridajte názor  Zdroj:

16. 1. 2019 - Napriek tomu priniesol vlaňajšok podľa Coface aj jedno pozitívum, a to konkrétne pre poistenie pohľadávok.

Rok 2018 bol pre slovenské poisťovníctvo podľa spoločnosti Coface, ktorá pôsobí v oblasti úverového poistenia a riadenia rizík, kľúčový. "Poisťovne pocítili plný dopad aplikácie osempercentného odvodu na neživotné poistenie, pričom následne, v snahe zosúladiť legislatívu s ostatnými krajinami EÚ, slovenská vláda pripravila zavedenie osempercentnej dane z poistenia. Táto daň, rovnako ako predtým odvod, postihuje zodpovedných a starostlivých klientov, ktorí si chránia majetok pred škodami," zhodnotil rok 2018 country manažér Coface Juraj Janči.

Napriek tomu, ako dodáva, priniesol vlaňajšok aj jedno pozitívum, a to konkrétne pre poistenie pohľadávok. "Za rok 2018 máme na Slovensku historicky najnižší počet konkurzných konaní. Obdobne rekordne klesli aj v Českej republike. V rámci širšieho sektora tento optimistický vývoj trochu vyvážil rastúci trend konkurzných konaní v susednom Poľsku a na Balkáne," uviedol Janči.

Pozitívum vidí Juraj Janči aj v čoraz obozretnejšom správaní firiem. "Všeobecne vzrástlo povedomie firiem na Slovensku o ochrane pred neplatičmi. Firmy sa začínajú zaujímať o to ako sa zabezpečiť pred neplatením ich partnerov," konštatuje Janči. Vzhľadom na to, že Slovensko zažíva momentálne makroekonomický boom, je tento záujem znížený, objektívne podľa neho nie je priveľa problematických obchodných vzťahov.

Rok 2019 by však mal priniesť zvrat. "Ťažko spoľahlivo predikovať makroekonomický vývoj do budúcna, ale už sa objavujú prvé náznaky, že dobré časy sú za nami. Z tých hlavných sú to najmä pokračujúce obchodné vojny medzi USA a Čínou, USA a EÚ, a tiež EÚ a Ruskom. Tieto, spolu s vnútornými problémami v Číne, majú za následok útlm v priemyselnej produkcii našich primárnych odberateľov ako Nemecko či Rakúsko," upozorňuje Janči. Takýto vývoj možno očakávať aj v Českej republike, ktorá je najväčším obchodným partnerom Slovenska.