6 najzásadnejších daňových zmien v roku 2019: Aký budú mať dopad?

Diskusia 3  
6 najzásadnejších daňových zmien v roku 2019: Aký budú mať dopad?
Zdroj: Grant Thornton
Foto: SITA/AP;J.Birošová;TASR/R.Stoklasa;E.Ďurčová;getty images


15. 1. 2019 - Zo zmien v oblasti daní a odvodov, platných od 1. januára 2019, vybrali špecialisti na dane a účtovníctvo z poradenskej spoločnosti Grant Thornton šesť najzásadnejších, ktoré menia zaužívané pravidlá alebo prinášajú nové daňové povinnosti.

Znížená 10 % sadzba DPH na ubytovanie nepovedie k nižším cenám
Od úvodu roka platí novela zákona o dani z pridanej hodnoty z dielne SNS, ktorou sa sadzba DPH na vybrané ubytovacie služby (hotelové a podobné krátkodobé ubytovacie služby, prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov) znížila na 10 %. Zámerom tohto zákona bolo umožniť hotelierom zlacnenie služieb, a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť voči zahraničným ubytovateľom, kde znížená DPH platí už dlhšie. Daňová partnerka Silvia Hallová z Grant Thornton si však myslí, že v praxi sa nižších cien nedočkáme. „Zaťaženie služieb v cestovnom ruchu nižšou DPH je síce dobrá správa, avšak očakávať nižšie ceny je nereálne. Ubytovatelia úľavu využijú na kompenzáciu zvýšených nákladov na cenu práce, o ktorú sa v podobe príplatkov za nadčasy a prácu cez víkendy postarala táto vláda. Zníženie cien ubytovania na Slovensku neočakávam.“

Rôzne zdanenie nákupných poukazov podľa účelu
Slovensko od 1. 1. 2019 aplikuje nové pravidlá pre nákupné poukazy, ktorá poznáme najmä z ponuky zľavových portálov. Ide o implementáciu európskej smernice a zjednotenie pravidiel v rámci EÚ. V praxi to znamená, že pri tzv. jednoúčelových poukazoch na konkrétnu ubytovaciu službu na Slovensku sa pri predaji povinne uplatní 10 % DPH. „Ak však bude poukaz viacúčelový, čiže využiteľný na zakúpenie ubytovania napríklad v Čechách alebo na Slovensku, nebude v čase zakúpenia takýto poukaz podliehať DPH,“ vysvetľuje Silvia Hallová z Grant Thornton.

6 najzásadnejších daňových zmien v roku 2019: Aký budú mať dopad?

Sprísnenie pravidiel pri nehnuteľnostiach predchádza podvodom s DPH

Doterajšie pravidlá umožňovali vyžiadať si od štátu vratku DPH zo stavebných nákladov pri výstavbe bytov a ich následný predaj za nízku sumu. To bola podstata kauzy Bašternák. „Pri predaji bytov sa konečne zaviedli zmeny, ktoré by mali zabrániť podvodom na vratkách DPH pri obchodovaní s bytmi. Je to dôležitý krok, ktorý posilňuje právnu istotu,“ hovorí S. Hallová. Ak stavebné náklady pri rekonštrukcii presahujú 40 % hodnoty pôvodnej hodnoty stavby, nemôže byť predaj podľa nových pravidiel oslobodený od DPH. Lehota 5 rokov, po ktorých je predaj od dane z pridanej hodnoty oslobodený, sa začína počítať nanovo odo dňa kolaudácie. Pri novej výstavbe sa nič nemení, byty aj domy budú aj naďalej zaťažené DPH do piatich rokov od kolaudácie.

6 najzásadnejších daňových zmien v roku 2019: Aký budú mať dopad?

Rodičia na dieťa ušetria 266 eur navyše vďaka dvojnásobnému bonusu
Zmeny v oblasti dani z príjmov potešia rodičov. Výška mesačného daňového bonusu na dieťa sa od apríla 2019 zdvojnásobila – z 22,17 eur na 44,34 eur. „Tento krok oceňujem ako pozitívnu podporu rodinnej politiky. Rodič ušetrí na zaplatenej dani ročne 266 eur. Daňový bonus totiž priamo znižuje zaplatenú daň z príjmu,“ vysvetľuje Silvia Hallová zo spoločnosti Grant Thornton. 

6 najzásadnejších daňových zmien v roku 2019: Aký budú mať dopad?

Slovensko prvýkrát zdaní virtuálne meny

Zmenou zákona o dani z príjmov Slovensko prvýkrát v histórii reguluje virtuálne meny. Zákon presne definuje moment, kedy sa virtuálna mena ako investícia musí zdaniť. „Pozitívom je, že štát upustil od zdaňovania v čase ťažby virtuálnej meny alebo nárastu jej hodnoty. Daň z virtuálnej meny zaplatíte až v čase jej zobchodovania. Čiže pri nákupe majetku za virtuálnu menu, výmenu za eurá alebo za inú virtuálnu menu. Virtuálne meny sa tak dostali pod rovnakú reguláciu ako tie klasické, čo je určite dobrá správa z hľadiska identických trhových podmienok.“ Príjem z predaja virtuálnej meny sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, kedy predaj prebehol. Strata z predaja však nebude daňovo uznateľná.

6 najzásadnejších daňových zmien v roku 2019: Aký budú mať dopad?

Nové odvody pre obchodné siete a poisťovne

Od 1. januára 2019 vstúpili do platnosti osobitné odvody pre maloobchod a poisťovne. Najmä prvý z nich, je vyslovene neštandardný, procesom vzniku aj nastavenými pravidlami.

Anomáliou je neštandardný spôsob prijímania zákona – namiesto kompletného legislatívneho procesu s medzirezortným pripomienkovým konaním  a odbornou diskusiou prišiel zákon do parlamentu ako poslanecký návrh. Ďalšou anomáliou je, že namiesto Ministerstva financií ako orgánu zodpovedného za daňového zákony prevzalo rolu druhostupňového orgánu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zákon zároveň znevýhodňuje časť obchodníkov. „Podľa môjho názoru zákon porušuje európske pravidlá vo viacerých bodoch  vrátane nepovolenej podpory, porušenia slobody usadzovania sa a slobody pohybu služieb,“ hodnotí osobitný odvod Wilfried Serles, rakúsky daňový expert a managing partner spoločnosti Grant Thornton.

6 najzásadnejších daňových zmien v roku 2019: Aký budú mať dopad?

Daň z poistenia vo výške 8 % zo všetkých zmlúv z neživotného poistenia budú štandardne odvádzať poisťovne. Silvia Hallová  upozorňuje, že v praxi budú vznikať aj prípady, kedy daň z poistenia bude musieť odviesť do štátneho rozpočtu iný subjekt ako poisťovňa. „Ak slovenský občan alebo firma uzatvorí poistnú zmluvu priamo so zahraničnou poisťovňou z krajiny mimo EÚ a poistné riziko sa nachádza na Slovensku, musí zaplatiť daň z poistenia. Takisto, ak materská nadnárodná spoločnosť uzatvorí poistenie so zahraničnou poisťovňou bez pobočky v SR a preúčtuje náklady na jednotlivé firmy, musí slovenská dcérska firma zaplatiť daň z poistenia.“