BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

13. 12. 2018 - BRATISLAVA 13. decembra (SITA) -Zmena počtu cenných papierov v emisii:J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISI

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) -

Zmena počtu cenných papierov v emisii:
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014283 emitenta JTRE financing 2, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 42 781.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014556 emitenta J&T Global Finance IX., s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 120 000.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014697 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR V, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 668.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že celkový počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 1 000.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014598 emitenta Tatry mountain resorts, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 85 000.