Objem úverov na bývanie ku koncu septembra presiahol 26,5 mld. eur

Diskusia 3  Zdroj:

4. 11. 2018 - Stav úverov na bývanie sa v medziročnom porovnaní zvýšil, rástli aj úvery stavebného sporenia.

Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu septembra stúpol v medziročnom porovnaní o 10,3 %. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu deviateho mesiaca tak dosiahol 26,534 mld. eur. Z toho objem úverov stavebného sporenia bol na úrovni 2,376 mld. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 3,6 %.

Vo financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 27,73 %. Nasleduje VÚB banka s podielom 20,38 % a Tatra banka so 14,3 %. ČSOB mala podiel 12,36 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 82,75 %. Wüstenrot stavebná sporiteľňa mala podiel 12,58 % a ČSOB stavebná sporiteľňa 4,66 %.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.