Ekonomická sloboda na Slovensku stúpla

Diskusia 1  Zdroj:

25. 9. 2018 - V tohtoročnom rebríčku ekonomickej slobody kanadského Fraser Institute sa Slovenská republika umiestnila na 53 mieste.

Ekonomická sloboda na Slovensku sa zvýšila. V tohtoročnom rebríčku ekonomickej slobody, ktorý na základe údajov z roku 2016 zostavil kanadský Fraser Institute, sa Slovenská republika umiestnila spomedzi 162 štátov na 53 mieste. V roku 2015 Slovensko obsadilo 61. priečku. V rámci krajín Visegrádskej štvorky je pred Slovenskom Česká republika (30. miesto) a za Slovenskom sú Poľsko (54. miesto) a Maďarsko (59. miesto). Ďalšie dve susedné krajiny sú na opačných póloch, keďže Rakúsko je na 27. pozícii a Ukrajina je na 134. mieste.

Relatívne najsilnejšou stránkou Slovenska je sloboda medzinárodného obchodu (18. priečka), po ktorej nasleduje regulácia úverového trhu (24. miesto) a zdravie finančného systému (33. miesto). Na horších priečkach ako celková pozícia SR sú regulácia trhu práce (59. miesto), právny systém a vlastnícke práva (60. miesto) a regulácia podnikania (97. miesto). Najslabšou stránkou Slovenska je veľkosť vlády (125. miesto).

Ekonomicky najviac slobodnými krajinami sú Hongkong, Singapur, Nový Zéland, Švajčiarsko, Írsko, USA, Gruzínsko, Mauritius, Veľká Británia, Austrália a Kanada. Nemecko sa umiestnilo na 20. priečke, Japonsko na 41. pozícii, Rusko na 87. mieste a Čína až na 108. priečke. Najmenej ekonomickej slobody majú v Líbyi (161. miesto) a vo Venezuele (162. miesto).