Medziročný rast tržieb v priemysle na Slovensku v júni prekročil 8 %

Pridajte názor  Zdroj:

10. 8. 2018 - Medzimesačne tržby v priemysle vzrástli v júni oproti máju o 0,6 %.

Rast tržieb v priemysle na Slovensku v júni zrýchlil. Kým v máji boli tržby v priemysle medziročne vyššie o 5,8 %, v júni stúpli až o 8,3 %. V samotnej priemyselnej výrobe rast tržieb zrýchlil z májových 7 % na 8,8 %. Zvýšili sa aj tržby v ťažbe a dobývaní o 6,5 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,4 % a v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 4,1 %. Medzimesačne tržby v priemysle vzrástli v júni oproti máju o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

V rámci samotnej priemyselnej výroby najvyšší medziročný rast tržieb zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 26 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,1 %, vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 25,8 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,4 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 18,1 %. Tržby klesli vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 29,3 %, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 12,6 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 4,3 %, vo výrobe elektrických zariadení o 2,2 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 0,9 %.

Tržby pritom rástli aj v ďalších sledovaných sektoroch hospodárstva. V stavebníctve sa medziročne zvýšili o 6,6 %, v doprave a skladovaní o 4,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 9,7 % a vo vybraných trhových službách o 13,3 %. Medzimesačne si v júni oproti máju polepšili, čo sa týka tržieb, v stavebníctve o 5,3 % a vo vybraných trhových službách o 4,4 %. Naopak, znížili sa tržby v doprave a skladovaní o 1,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1 %.

Celkovo tak za prvý polrok tržby v priemysle na Slovensku medziročne stúpli o 2,7 %. Z toho v priemyselnej výrobe o 3,7 %, v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, v odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 2,5 % a v ťažbe a dobývaní o 0,9 %. Tržby v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu v porovnaní s prvým polrokom vlaňajška klesli o 3,7 %. Z ďalších sektorov v prvom polroku vzrástli tržby v stavebníctve o 7,9 %, v doprave a skladovaní o 5,6 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 8 % a vo vybraných trhových službách o 6,7 %.