Škody spôsobené suchom na juhozápade Slovenska presiahli 28 miliónov eur

Pridajte názor  Zdroj:

11. 7. 2018 - Celkovo predstavujú škody spôsobené suchom na Slovensku v minulom roku 52 miliónov eur.

Najnovšie vyčíslenie škôd spôsobených minuloročným suchom potvrdzuje podľa Agrárnej komory Slovenska (AKS) vážnosť situácie, na ktorú poukazujú farmári z najviac postihnutých oblastí. Komora dostala analýzu dopadov sucha spracovanú Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR), na pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Škoda, ktorú utrpeli najviac postihnuté okresy (Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica, Hlohovec, Piešťany a Trnava), je podľa správy štatistického úradu 28,6 mil. eur.

Nakoľko vzniknutá situácia je podľa AKS pre 96 farmárov z tejto oblasti likvidačná, požiadali o pomoc vládu SR. Po prísľube pomoci od premiéra Petra Pellegriniho a ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, vypracoval ŠÚ SR správu o dopade sucha na poľnohospodárstvo v roku 2017 na celom Slovensku. Farmári z najviac postihnutých okresov ešte v júni vyčíslili škody spôsobené suchom na 38,6 mil. eur a tento údaj poskytli ministerstvu pôdohospodárstva. Rozdiel vo vyčíslení škôd vznikol podľa AKS pre odlišnú priemernú predajnú cenu surovín, s ktorou úrad a farmári pracovali. "Obe analýzy žiaľ poukazujú na katastrofálne výsledky týchto 96 subjektov, ktoré zamestnávajú 2 500 ľudí,” uviedla predsedníčka AKS Helena Patasiová.

Agrárna komora poukazuje aj na pokles produkcie farmárov. Tá klesla v spomínaných okresoch až o 70 %. Zatiaľ čo pšenice sa zvyčajne rodí na juhozápade Slovenska 5,5 tony, vlani sa urodili iba 2 tony. Úroda kukurice klesla o polovicu, repky o tretinu, celkovo má výpadok na úrode v tonách činiť podľa AKS až viac ako 560 tisíc ton. "Extrémne sucho v tejto oblasti, za dané obdobie, potvrdila aj odborná štúdia meteorológov a klimatológov. Na väčšine územia Podunajskej nížiny a Trnavskej tabule zaevidovali výnimočné sucho a na Záhorí až extrémne sucho,” zdôraznila Helena Patasiová. V rámci celého Slovenska zosumarizoval štatistický úrad škody na úrode spôsobené suchom v roku 2017 na 52 mil. eur. Tento údaj zohľadňuje aj ďalších 114 poľnohospodárov, ktorých SHMÚ neoznačil až tak za kritických z pohľadu sucha v roku 2017.

Podľa Heleny Patasiovej finančné prostriedky teraz poľnohospodárom chýbajú na pokrytie odvodových povinností voči štátu, ako sú sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov, dane z pozemkov a nehnuteľností, či faktúry za osivá. Poľnohospodári si preto podľa predsedníčky AKS vážia pochopenie a pomoc zo strany vlády.