Nezamestnanosť v rámci celej OECD v máji klesla na 5,2 percenta

Pridajte názor  Zdroj:

10. 7. 2018 - Miera nezamestnanosti mládeže vo veku 15 až 24 rokov sa v OECD nezmenila a zostala vo výške 10,9 percenta.

Priemerná miera nezamestnanosti v rámci členských krajín Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) sa v máji znížila o 0,1 percentuálneho bodu (pb) na 5,2 percenta. V rámci eurozóny sa nezamestnanosť v máji nezmenila a zostala na úrovni 8,4 percenta, pričom klesla o 0,3 pb v Taliansku (na 10,7 %) a o 0,2 pb v Rakúsku (na 4,6 %) a Španielsku (na 15,8 %). Zvýšila sa však v Portugalsku, a to o 0,1 pb na 7,3 percenta.

Na Slovensku sa nezamestnanosť v máji medzimesačne znížila o 0,1 pb na 6,8 percenta. OECD o tom informovala v utorok v správe, ktorú poskytla agentúre SITA.

Miera nezamestnanosti v máji klesla aj v Japonsku (o 0,3 pb na 2,2 %) a v USA (o 0,1 pb na 3,8 %). V Kanade sa nezmenila a zostala vo výške 5,8 percenta. Podľa najnovších údajov však nezamestnanosť v júni stúpla v USA (o 0,2 pb na 4 %) a v Kanade (o 0,2 pb na 6 %).

Miera nezamestnanosti mládeže vo veku 15 až 24 rokov sa v máji v rámci OECD nezmenila a zostala vo výške 10,9 percenta. V rámci eurozóny sa nezamestnanosť mládeže znížila o 0,3 pb na 16,8 percenta, pričom o 0,5 pb alebo viac klesla v Taliansku, Lotyšsku a Španielsku. Nad hranicou 30 percent však nezamestnanosť mládeže zostala v Grécku (43,2 % v marci) a v Španielsku, kde v máji predstavovala 33,8 percenta, ako aj v Taliansku, kde dosiahla 31,9 percenta.