Finančná dospelosť: Niektorí ľudia zostanú deťmi do smrti, hoci by to dokázali zmeniť

Diskusia 16  
Finančná dospelosť: Niektorí ľudia zostanú deťmi do smrti, hoci by to dokázali zmeniť
Zdroj: NerdWallet;MIT Technology Review
Foto: getty images


18. 12. 2020 - Opýtajte sa 10 ľudí na definíciu "finančnej dospelosti" a dostanete 10 rôznych odpovedí. Možno je to prvá práca na plný úväzok, kúpa nehnuteľnosti alebo podanie prvého daňového priznania. Sú to konkrétne momenty, ktoré signalizujú zrelosť a nezávislosť.

Distribúcia svetového bohatstva dlhodobo zodpovedá pomeru 80 ku 20. Osemdesiat percent prostriedkov ovláda dvadsať percent ľudí. Ak by sme to isté pravidlo aplikovali na inteligenciu, dostali by sme svet, v ktorom by väčšina ľudí nebola schopná dokončiť základnú školu. Teoretický fyzik Alessandro Pluchino pôsobiaci na talianskej University of Catania, na základe výskumu zameraného na vzťah medzi inteligenciou a bohatstvom dospel k záveru, že inteligencia je len jedným faktorom, ktorý ovplyvňuje majetkové zabezpečenie jedinca.

"Ak by sme boli zástancovia teórie, že bohatstvo je určené výhradne inteligenciou, znamenalo by to okrem iného, ​​že v niektorých krajinách tvoria väčšinu ľudia s hlboko podpriemerným, ak nie rovno takmer nulovým IQ," vysvetľuje. "Distribúcia svetového bohatstva je vysoko nerovnomerná, zatiaľ čo IQ je v jednotlivých intervaloch medzi ľuďmi zastúpené zhruba rovnomerne. Ukazuje sa tak, že k bohatstvu vedie ďaleko prozaickejšia cesta. Viac ako na inteligencii záleží podľa výsledkov nášho výskumu na tom, či sa človek v správnu chvíľu ocitne na správnom mieste," dodáva Pluchino.

Spoliehať sa na náhodu v otázke financií je v súčasnom svete veľmi nebezpečné. Finančná dospelosť alebo zodpovedné riadenie peňazí nie sú viazané na IQ, ani na vek alebo medzník, ako je získanie prvej "skutočnej práce". Človek sa stane finančne dospelý vtedy, keď pravidelne šetrí, utráca premyslene, dokážete sa pozrieť na realitu a vie, kedy a kde požiadať o pomoc. Určité návyky pre dosiahnutie dospelosti je dobré osvojiť si čo najskôr, bez nich by ste finančne nikdy nedozreli.

Proaktívne šetrenie
Odkladať si každý mesiac ušetrené, je jediným z najväčších finančných krokov, aké môžete urobiť. Peniaze predstavujú spôsob, ako získať to, po čo túžite: bezpečie a slobodu. Keď dokážete ušetriť časť príjmov, ktoré zostali po pokrytí vašich fixných nákladov, pripravujete sa proaktívne na svoju budúcnosť. Ak je vám myšlienka posielania peňazí do "núdzového fondu" cudzia, skúste sa na takto odložené pozerať ako na hotovosť, ktorá je tam pre prípad, keď ju budete potrebovať. Pre prípad ak prídete o prácu, alebo pre prípad, že sa rozhodnete urobiť životnú zmenu.

Premyslené výdavky
Získanie práce na plný úväzok s dobrým platom po tom, čo ste boli nútení žiť študentským životom, môže neraz spôsobiť šok. Avšak predtým, než sa rozhodnete urobiť veľký nákup, stlačte v sebe pomyselné tlačidlo pauzy. Uistite sa, že vám to, čo ste vložili do nákupného košíka, skutočne prinesie radosť a že výdavky nie sú spôsob, akým chcete odpútať svoju pozornosť od myšlienok, ktoré vás trápia, alebo to nie je forma súťaženia s priateľmi. Pozrite sa na svoj plat a postupujte podľa pravidla 50/30/20. To znamená polovica peňazí na nutné výdavky ako je strecha nad hlavou, 20 % na sporenie a splácanie dlhov a 30 % na to, po čom túžite. Finančná dospelosť znamená, že dokážete odmietnuť ukojenie svojich túžobných želaní pri nákupoch, ak si to vyžadujú vaše životné potreby alebo dlhy. Môžete mať všetko, čo chcete, ale nie všetko súčasne.

Finančná dospelosť: Niektorí ľudia zostanú deťmi do smrti, hoci by to dokázali zmeniť

Nohami na zemi

Nikdy nestrácajte kontakt s realitou. Finančne dospelí nepanikária pri pohľade na bilanciu svojho bankového účtu, aj keď je zostatok nižší, než by si želali. Úprimné zhodnotenie vašej osobnej finančnej situácie vám uľahčí správu peňazí. Ak máte pôžičky, zistite si, aký to má dopad na váš osobný rozpočet a ako sa ich zbaviť čo najmenej bolestivo. Rovnako dôležité je venovať čas šetreniu na dôchodok. Možnosti prispievania zo strany zamestnávateľa, časový rozvrh, výhody jednotlivých fondov. Na všetko potrebujete fundované odpovede. Avšak iniciatíva musí vychádzať od vás, začnite sa o vlastné financie viac zaujímať v súvislosti s ekonomickým vývojom.

Vedieť, kedy požiadať o pomoc
Nikto neočakáva, že dokážete vyriešiť všetko naraz a práve teraz. Vaše príjmy, výdavky a ciele sa vo vašom živote ešte mnohokrát zmenia. Ale mali by ste mať pocit, že je vo vašej právomoci získať radu v prípade potreby od niekoho, kto veciam rozumie. V mnohom sa v prvom rade obraciame na rodinu, na rodičov. Ale v tomto prípade nemusia byť tým najlepším zdrojom, ak nemajú dostatok skúseností. Radšej vyhľadajte odbornú pomoc, aby ste si mohli nastaviť personalizované ciele čo sa týka úspor a výdavkov. Nie je to prejavom dospelosti, ak sa hanbíte priznať, že niečo neviete. Prejavom finančnej nezrelosti je naopak strácať kvôli tomu, že sa k dostupným informáciám, kvôli vlastnej pasivite, ani nedostanete.