BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

14. 2. 2018 - BRATISLAVA 14. februára (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009028 emitenta Slov

BRATISLAVA 14. februára (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009028 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., dňa 15.2.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou 15.2.2018.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120013772 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR I, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 196.