Investori nemajú záujem o fondy peňažného trhu

Diskusia 1  Zdroj:

27. 12. 2017 - Ku koncu septembra bol podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov na úrovni 0,49 %.

Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov sa neustále znižuje. Ako ďalej konštatovala Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu septembra 2017 predstavoval ich podiel 0,49 %. Ku koncu júna to bolo 0,52 %, na konci marca to bolo 0,55 % a na konci roka 2016 to bolo 0,58 %.

Najväčší podiel na celkových aktívach mali na konci septembra zmiešané fondy, a to 43,04 %. Nasledovali dlhopisové fondy, ktorých podiel bol 27,68 %. Na treťom mieste boli realitné fondy s podielom 17,73 %. Podiel akciových fondov na konci septembra dosiahol hodnotu 6,62 %. Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov, bol na konci deviateho mesiaca 4,44 %.

Na finančnom trhu SR je kolektívne investovanie zastúpené šiestimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pričom ku koncu septembra mali v správe 88 tuzemských otvorených podielových fondov. Tuzemské správcovské spoločnosti sú Asset Management Slovenskej sporiteľne, IAD Investments, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Sandberg Capital, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je ČSOB Asset Management.