Nárast automatizácie: Coboty vám prácu nevezmú

Diskusia 2  
Nárast automatizácie: Coboty vám prácu nevezmú
Zdroj: Universal Robots

5. 10. 2017 - Kolaboratívne roboty budú hlavným motorom rýchleho rastu robotiky najmenej do roku 2020. Vyplýva to zo správy World Robotics Report 2017, ktorá predpovedá na rok 2017 rast nasadenia priemyselných robotov o 18 %.

Správa, ktorú publikovala organizácia International Federation of Robotics (IFR) predpovedá 18-percentný rast v nasadení priemyselných robotov v období rokov 2018 - 2020. Hlavnými faktormi tohto optimistického scenára je silnejší rast globálnej ekonomiky, zrýchľujúce sa obchodné cykly, rastúce nároky zákazníkov na variabilitu a rastúca miera praktického uplatnenia konceptov Priemyslu 4.0. 

Hlavnú úlohu v aktuálnom raste hrajú podľa správy IFR kolaboratívne roboty -coboty. Spolupráca ľudí a robotov je zmieňovaná stále častejšie ako prevládajúci trend v spojení s jednoduchou obsluhou, ľahkou inštaláciou, nízkou hmotnosťou, mobilitou a nízkymi nákladmi. Tieto faktory sú zároveň poznávacím znamením kolaboratívnych robotov. „Najnovšia predpoveď World Robotics Report je úplne v súlade s našimi očakávaniami a víziou,“ povedal Esben Østergaard, technický riaditeľ a zakladateľ Universal Robots. „Tradičné priemyselné roboty budú stále mať v Priemysle 4.0 svoju rolu, ale my zároveň očakávame, že segment kolaboratívnych robotov porastie ešte viac vďaka rastúcemu dopytu po masovo personalizovaných produktoch, spoločne s potrebou dosiahnuť konzistentne vysokú kvalitu a potrebou malých a stredných spoločností  automatizovať svoju výrobu jednoducho a za prijateľné náklady.“

Aj tohto roku vidí správa rastúci dopyt po robotickej automatizácii v širokom spektre odvetví vrátane automotive, elektroniky, gumárenského a plastikárskeho priemyslu, potravinárskeho a nápojového priemyslu, farmácie a strojárstva. Predpovedaný rast je celosvetový a odohrávať sa bude v Európe, Amerike a hlavne v Ázii.

Nárast automatizácie: Coboty vám prácu nevezmú

„Prínosy z vyššej úrovne automatizácie získa väčšina odvetví,“ dodal Esben Østergaard. “Robotická automatizácia ponúka konzistentnú kvalitu a výrobný tok a presne to dnes podniky hľadajú.“

Coboty sú ideálnou voľbou z mnohých dôvodov:
- pracujú spoločne s ľuďmi namiesto toho, aby ich nahradzovali, čo je dôležité hlavne tam, kde sú pracovné miesta citlivou témou,
- umožňujú podnikom vrátiť výrobu do svojich materských krajín, čo je kľúčové v prípade výroby masovo personalizovaných produktov s vyššou maržou,
- pre malé a stredné firmy tým najlepším riešením pre získanie výhody z procesov automatizácie bez toho, aby museli prepadnúť banku.