NCZI obstarávalo podporné služby pre eHealth v rozpore so zákonom, tvrdí hnutie Sme rodina

Pridajte názor  Zdroj: SITA

14. 9. 2017 - Poslankyňa hnutia a členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Zuzana Šebová podala 31. augusta podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad na kontrolu postupov vo verejnom obstarávaní.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) ako verejný obstarávateľ zadalo zákazku na podporné služby pre zabezpečenie prevádzky informačného systému ESZ a ESZ RFaRS (eHealth). Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu 14,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty na 36 mesiacov. Podľa poslankyne hnutia SME RODINA – Boris Kollár Zuzany Šebovej bude zmluva, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, uzatvorená v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Poslankyňa hnutia a členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo preto 31. augusta podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad na kontrolu postupov vo verejnom obstarávaní. Šebová poukazuje na porušenie princípu transparentnosti, neúplnosť dokumentácie, až dodatočné zverejnenie zmluvy, nepredĺženie lehoty na prekladanie ponúk či ďalšie porušenia.

Zároveň dodáva, že ide o nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov, kde verejný obstarávateľ zastiera základné dôležité údaje o verejnom obstarávaní. Takto nastavená zmluva podľa Šebovej vykazuje prvky klientelizmu. "Konanie verejného obstarávateľa považujem od nastavenia verejného obstarávania za sporné so základnou zásadou vo verejnom obstarávaní, a to princípom transparentnosti, ďalej s princípmi nediskriminácie a proporcionality v nadväznosti na jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní,“ konštatovala Šebová.