Inlfácia v eurozóne sa v máji spomalila na 1,4 %

Diskusia 1  Zdroj: TASR

16. 6. 2017 - Inflácia v eurozóne sa v máji výrazne spomalila. Index spotrebiteľských cien sa v máji 2017 v eurozóne medziročne zvýšil o 1,4 % po 1,9-% náraste v apríli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.

Inflácia v eurozóne sa v máji výrazne spomalila. Index spotrebiteľských cien sa v máji 2017 v eurozóne medziročne zvýšil o 1,4 % po 1,9-% náraste v apríli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. V celej Európskej únii (EÚ) medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien kleslo na 1,6 % z 2 %. V máji 2016 sa medziročná miera inflácie nachádzala v oboch regiónoch na úrovni -0,1 %.

Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií, potravín, tabaku a nealkoholických nápojov, sa v máji spomalila v eurozóne z 1,2 % na 0,9 %.

Najvýraznejší pozitívny príspevok k medziročnej miere inflácie v eurozóne mali v máji ceny motorových palív (+0,19 percentuálneho bodu), ubytovacích služieb (+0,07 bodu) a vykurovacieho oleja (+0,06 bodu). Naopak, najvýraznejší negatívny vplyv mali ceny telekomunikácií (-0,10 bodu,) a odevov (-0,06 bodu).

Spomedzi členských štátov EÚ zaznamenalo v máji najnižšiu medziročnú infláciu Írsko (0,0 %), za ktorým nasledujú Rumunsko (0,5 %), Dánsko a Holandsko (po 0,7 %). Na Slovensku sa harmonizovaný index spotrebiteľských cien v máji medziročne zvýšil o 1,1 %. Najprudšie spotrebiteľské ceny vzrástli v Estónsku (3,5 %), Litve (3,2 %) a Británii (2,9 %).

V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v máji v eurozóne klesli o 0,1 % a v EÚ stagnovali.