Sporiteľňa Wüstenrot uzatvorila vlani 44 tis. nových zmlúv

Pridajte názor  Zdroj: SITA

28. 2. 2017 - V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 6,4 %.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa uzatvorila v minulom roku v rámci stavebného sporenia takmer 44 tisíc nových obchodov. V medziročnom porovnaní to podľa vyjadrení spoločnosti predstavuje nárast o 6,4 %. Objem cieľových súm bol na úrovni 279 mil. eur pri medziročnom raste o 1,5 %.

Medziročne zhruba o jedno percento stúpli aj vklady na zmluvy stavebného sporenia, keď v roku 2016 dosiahli sumu 135 mil. eur. Firma zároveň vlani poskytla klientom stavebné úvery a medziúvery v celkovej výške cieľových súm 90,6 mil. eur pri medziročnom porovnaní o 10,4 %. Vyplatené finančné prostriedky boli na úrovni 171,4 mil. eur, čo znamená o 3 % viac ako v roku 2015.

Predbežný hrubý zisk spoločnosti za uplynulý rok bol v objeme 1,5 mil. eur. Nižší zisk pred zdanením v porovnaní s rokom 2015 bol spôsobený podľa vyjadrení firmy hlavne vývojom úrokových sadzieb na bankovom trhu.

Spoločnosť Wüstenrot stavebná sporiteľňa vznikla v roku 1993. Pôvodne pôsobila pod názvom Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot. V decembri 2003 však VÚB banka predala skupine Wüstenrot svoj 50-percentný podiel v stavebnej sporiteľni. Rakúska Bausparkasse Wüstenrot AG v súčasnosti vlastní 60 % akcií vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni a nemecká Wüstenrot & Württembergische AG má 40 %.