Týždenný prehľad ponuky Ekonomickej redakcie TASR na 4. týždeň

Pridajte názor  Zdroj: TASR

20. 1. 2017 - pondelok Aktuality z domova:Akcie nie sú hlásené.24. január - utorok Aktuality z domova: 09.30 20.

pondelok Aktuality z domova:Akcie nie sú hlásené.

24. január - utorok Aktuality z domova:

09.30 20. ročník konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej

komory Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017

Bratislava, hotel Sheraton, Pribinova 12

11.00 Komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch, Komisie pre

podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov a

Komisie pre technologický rozvoj a inovácie pri Výbore NR

SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, kinosála, Námestie A. Dubčeka 1 Podujatie Startup Weekend

(24. - 26. január)

Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných

vzťahov UMB, Kuzmányho 1 a radnica, Cikkerova sieň,

Námestie SNP 1

25. január - streda Aktuality z domova:

10.00 43. schôdza vlády SR

Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

26. január - štvrtok Aktuality z domova:

09.00 23. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF -

Slovakiatour

24. ročník veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

17. ročník výstavy strojov a technológií pre obchody

Exposhop

16. ročník výstavy obalových materiálov a baliacej

techniky Gastropack

(26. - 29. januára)

Bratislava, Incheba, Viedenská cesta 3 - 7

10.00 Konferencia Úspešné poľnohospodárstvo: Vzdelávanie,

prosperita, inovácie

Nitra, SPU, kongresové centrum

11.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, areál Bratislavského hradu "pri

Mikulášskej bráne"

27. január - piatok Aktuality z domova:Akcie nie sú hlásené.

Informatívne správy ŠÚ o: -priemerných cenách pohonných látok v SR - 3. týždeň 2017; -vývoji cien vo výrobnej sfére v decembri 2016.