Hľadáte možnosti, ako sa zabezpečiť na dôchodok? Opatrnosť je na mieste, nie každý investičný nápad funguje

Diskusia 8  
Hľadáte možnosti, ako sa zabezpečiť na dôchodok? Opatrnosť je na mieste, nie každý investičný nápad funguje
Zdroj: ETF
Foto: thinsktock


9. 1. 2017 - Od začiatku 90. rokov sa na trhoch objavilo veľké množstvo nástrojov, ktoré vychádzajú z pôvodne pasívne spravovaných fondov naviazaných na najznámejšie indexy. Dnes ich už nahrádzajú netradične aktívne riadené konštrukcie naviazané na exotické podkladové aktíva. Nie vždy je to ale výhra. A to doslova.

Termín "smart beta" už tak neletí. Podľa tohto konceptu sú do portfólia fondu zaraďované tituly nie podľa ich trhovej kapitalizácie, ale na základe iných inovatívnych kritérií. Koncept smart beta radí do portfólia napríklad akcie s nízkou volatilitou, dividendové akcie či spoločnosti, ktoré odkupujú späť svoje akcie. Aj keď je nákladovosť týchto fondov je vyššia, prínosom pre investora je možnosť dosiahnuť nadvýnos. Vyššia nákladovosť je teda u týchto produktov oprávnená. Tento prístup už ale upadá do zabudnutia, predovšetkým kvôli širokej ponuke.

Na trhu sa už môžete stretnúť naozaj so všetkým možným. Ponuka síce stále rastie, ale tiež sa stále častejšie stáva, že záujem investorov o nejaký nový typ burzovo obchodovaných fondov nie je taký, aký by si emitenti želali. Za všetky spomeňme target-date ETF, ktoré sú variáciou známych fondov životného cyklu. Je to produkt pre tých, ktorí chcú investovať peniaze s cieľom zabezpečiť sa na dôchodok, ale pre ktorých sú klasické penzijné fondy príliš konzervatívne. Okrem široko diverzifikovaného portfólia ponúkajú možnosť automatického rebalancovania a realokácie portfólia s cieľom zarobiť na začiatku čo najviac na akciách a na konci tieto výnosy uchovať v konzervatívnejších nástrojoch a hotovosti.

To, čo by sa mohlo zdať ako zaujímavý produkt v rámci fondov, na trhu ETF, celkom prekvapivo, nefunguje. Dôkazom môžu byť kroky Deutsche Bank, ktorá v apríli 2015 oznámila emisiu piatich takýchto produktov s desaťročnými intervalmi. Obchodovanie ukončila už 27. mája. Podobne postupovala aj spoločnosť BlackRock, v auguste 2014 uzavrela deväť podobných fondov, dohromady v nich spravovali 300 miliónov dolárov.

Otázka znie, prečo sa tento koncept na trhu s ETF neuchytil, keď na trhu s klasickými podielovými fondmi bol a stále je celkom obľúbený?

Hľadáte možnosti, ako sa zabezpečiť na dôchodok? Opatrnosť je na mieste, nie každý investičný nápad funguje


Paul Britt zo spoločnosti FactSet opísal dva dôvody.
- ETF môžu byť obchodované ako akcie na burze, takže existuje možnosť, že cenný papier nebude správne ocenený pri nákupe či predaji. To asi nebude skutočný dôvod, ocenenie podielových fondov je jednoduché, hodnota podielových listov sa uvádza vždy na konci obchodného dňa.
- Druhým dôvodom je prakticky nulové daňové zvýhodnenie oproti podielovým fondom, takže sporitelia nemajú dôvod obracať na ne pozornosť. V porovnaní s target-date podielovými fondmi, najmä tými široko diverzifikovanými, sa zmazáva výhoda ETF na strane poplatkov. "Rozdiely v nákupnej a predajnej cene a poplatky za obchodovanie pomerne výrazne obmedzujú výhodu ETF. Tie môžu byť dokonca menej výhodné ako podielové fondy v tejto triede," hovorí Emily Farrellová zo spoločnosti Vanguard, ktorá je najväčším správcom týchto podielových fondov.

Nevýhody na strane ETF nie sú dôvodom na to, aby ich investori ignorovali. Zatiaľ sa však zdá, že o ne niet záujmu, hoci dávajú väčší zmysel než niektoré novinky naviazané napríklad na výrobcu whisky alebo na spoločnosti, ktoré bojujú s biologickými hrozbami.