Partners Group SK vlani s tržbami za 24,5 mil. eur

Spoločnosť Partners Group SK v minulom roku sprostredkovala viac ako 69 tisíc zmlúv. Zároveň zvýšila tržby na bezmála 24,5 mil. eur a zaznamenala produkčný nárast takmer o 10 %. Najväčší podiel dosiahli sprostredkované investície s 31-percentným podielom na celkovom objeme zmlúv.

Nasledoval segment životného poistenia s podielom 30 %. Približne 19 % z celkového objemu zmlúv pripadlo na neživotné poistenie a 11 % na starobné dôchodkové sporenie. Úvery v minulom roku dosiahli 7 % na celkovom podiele, oblasť stavebného sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia boli zastúpené rovnako, dosiahli 1 % na celkovom objeme zmlúv.

Najlepšie sa však darilo oblasti investovania. Objem sprostredkovaných investícií bol za viac ako 101 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa vyjadrení firmy znamená nárast o 41 %. “Budeme sa aj naďalej zameriavať na to, aby práve budovanie aktív bolo základným prvkom portfólia každého jedného klienta,” povedal Juraj Juras, generálny riaditeľ Partners Group SK.

Spoločnosť Partners Group SK vznikla v roku 2007. Poskytuje finančné služby zamerané na dlhodobú správu osobných a rodinných financií. Finanční sprostredkovatelia spoločnosti zabezpečujú pre klientov analýzu osobných financií, prípravu a realizáciu finančného plánu ako aj dlhodobý servis na území celého Slovenska.

Súvisiace články

Aktuálne správy