Skúšky potvrdili kvalitu potravín aj mesiace po dátume ich trvanlivosti

Diskusia 1  Zdroj: TASR

29. 4. 2016 - Potraviny označené dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) sú pri dodržaní podmienok ich skladovania zdravotne bezpečné a chuťovo bezchybné, a to aj tri mesiace po uplynutí dátumu ich trvanlivosti.

Potraviny označené dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) sú pri dodržaní podmienok ich skladovania zdravotne bezpečné a chuťovo bezchybné, a to aj tri mesiace po uplynutí dátumu ich trvanlivosti. Vyplynulo to z výsledkov laboratórnych skúšok vybraných trvanlivých potravín, ktoré si v štátnom akreditovanom laboratóriu v Bratislave dala urobiť Asociácia spotrebiteľov Slovenska (ASS) a o ktorých informoval na dnešnej tlačovej besede Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) predseda ASS Miloš Lauko.

SAMO dlhodobo poukazuje na neefektívne nakladanie s potravinami označenými DMT na Slovensku a na negatíva, ktoré z toho vyplývajú. "Vítam, že okrem SAMO sa témy bezpečnosti potravín po uplynutí dátumu ich trvanlivosti chopili už aj spotrebiteľské organizácie. Efektívnejšie využitie týchto potravín by bezpochyby výrazne prispelo k zníženiu potravinového odpadu, ktorý je vážnym ekonomickým, sociálnym, ale aj environmentálnym problémom," komentovala výsledky laboratórnych testov trvanlivých potravín predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.

Laboratórne skúšky vybraných trvanlivých potravín, ktoré si dala urobiť ASS, sa uskutočnili v dvoch termínoch. Prvýkrát v deň končiaceho sa dátumu ich minimálnej trvanlivosti, ktorý je na trvanlivých potravinách označovaný ako "Minimálna trvanlivosť do" a potom tri mesiace po tomto dátume. V obidvoch prípadoch laboratórne skúšky preukázali zdravotnú bezpečnosť, aj chuťovú a kvalitatívnu stálosť testovaných potravín. Išlo teda zásadne o trvanlivé potraviny, nazývané často aj ako suché potraviny, ako je fazuľa, tarhoňa, rezance, lúpané paradajky v konzerve, krekry a rôzne trvanlivé potraviny v prášku, ktoré ľudia v domácnostiach bežne skladujú.

Jedným z riešení, ako tieto potraviny efektívne využívať, je podľa SAMO úprava národnej legislatívy tak, aby aj na Slovensku bolo možné potraviny po DMT, za stanovených podmienok, darovať. Slovensko je totiž jednou z posledných členských krajín EÚ, v ktorých je darovanie takýchto potravín zakázané. Naopak, v SR sa tieto trvanlivé potraviny po uplynutí ich minimálnej trvanlivosti aj napriek tomu, že testy ukázali ich bezpečnosť, považujú už za biologický odpad. Takéto potraviny sú obchodníci povinní zlikvidovať a za ich ojedinelý výskyt v obchodoch sú prísne finančné postihy.

V roku 2015 iba obchodné reťazce združené v SAMO (Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco) museli spolu zlikvidovať takmer 15.000 ton potravín v hodnote 12,5 milióna eur. Išlo pritom prevažne o trvanlivé produkty ako múka, cestoviny, cukrovinky, či nápoje, ktoré boli zdravotne nezávadné. Negatívom takejto praxe je nadmerná tvorba potravinového odpadu na Slovensku, čo je v porovnaní napríklad s ČR takmer dvojnásobok a je porovnateľná s Maďarskom, ktoré má raz toľko obyvateľov. V týchto krajinách sa potraviny po uplynutí DMT môžu za stanovených podmienok ďalej darovať aj predávať.

SAMO chce preto pokračovať vo verejnej diskusii na túto tému, ako aj v odbornej diskusii s príslušnými zainteresovanými ministerstvami. V riešení vidí prospech pre celú spoločnosť, vrátane domácností.

Obchodníci združení v SAMO sú aj naďalej odhodlaní zefektívňovať využitie potravín, či už zavedením efektívnejších interných systémov a opatrení, ale aj realizáciou potravinovej pomoci. Tá má v ostatných rokoch stúpajúcu tendenciu. Kým v roku 2013 členovia SAMO darovali spolu potraviny v hodnote 425.000 eur, v roku 2014 to už bolo 905.000 eur. V roku 2015 darovali obchodné reťazce združené v SAMO potraviny v hodnote 1,2 milióna eur.

SAMO združuje spoločnosti obchodu, ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 475 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú viac ako 24.000 ľudí.