Príchod ďalšej finančnej krízy: Na centrálne banky sa nespoliehajte, svet nezachránia

Diskusia 20  
Príchod ďalšej finančnej krízy: Na centrálne banky sa nespoliehajte, svet nezachránia
Zdroj: FT
Foto: TASR


6. 2. 2016 - Zakladateľ aktuálne najzárobkovejšieho hedžového fondu na svete sa obáva, že centrálne banky nie sú schopné odvrátiť ani zmierniť dôsledky prípadnej ďalšej finančnej krízy.

Ray Dali  sa vo svojom článku pre Financial Times zamýšľa nad tým, že centrálnym bankám dochádza munícia, ktorú mali k dispozícii pre podporu hospodárskeho rastu prostredníctvom znižovania dlhových nákladov. Dali sa už v Davose postavil voči krokom americkej centrálnej banky a varoval Fed, že by s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb mal počkať.

Centrálni bankári a ekonómovia sa teraz podľa neho príliš sústredia na ekonomický cyklus. Sprísňovanie menovej politiky by tak mohlo dávať zmysel, pretože by k nemu malo dôjsť vtedy, keď miera rastu dopytu je vyššia ako tempo rastu výrobných kapacít a zároveň sú tieto výrobné kapacity využívané naplno, čo sa prejavuje napríklad v miere nezamestnanosti a podobne.

Podľa Dalia je ale svet teraz na konci dvoch dôležitých dlhových cyklov, ktoré by mali brať centrálni bankári do úvahy. Jedným z nich je krátkodobý dlhový cyklus, ktorý podľa Dalia trvá zvyčajne 8 až 10 rokov, pričom teraz prebieha siedmy rok expanzie. Druhým cyklom je dlhodobý dlhový cyklus, ktorý trvá medzi 50 a 75 rokmi, pričom aj ten teraz takmer končí. "Práve kvôli dynamike tohto dlhodobého cyklu sme svedkami globálneho oslabovanie a deflačných tlakov, a preto má v súčasnosti uvoľnená monetárna politika väčší význam ako jej uťahovanie," píše Dali.

Manažér ďalej tvrdí, že existujú určité limity rastu spotreby financované prostredníctvom dlhu a tlačenia peňazí. Keď dôjde k dosiahnutiu týchto limitov, dochádza ku koncu rastovej fázy dlhodobého dlhového cyklu. Centrálne banky tak teraz majú pomerne ťažkú ​​úlohu v tom, že nedokážu ani prostredníctvom uvoľnenej menovej politiky zatraktívniť finančné aktíva, ktorých rizikové prémie sú na historicky nízkej úrovni a ktoré neponúkajú investorom zaujímavú alternatívu k hotovosti.

Príchod ďalšej finančnej krízy: Na centrálne banky sa nespoliehajte, svet nezachránia

"Je ťažké prinútiť ceny týchto aktív k rastu, môžu ale jednoducho oslabiť, čo bude mať negatívny vplyv na hospodársky rast. Keď nastane tento scenár a dôjde k tomu, že dlhové náklady sú v pomere k príjmom vysoké, takže rast dlhu sa nezaobíde bez obmedzenia spotreby, stimulovanie dopytu je stále ťažšie a jeho obmedzovanie oveľa jednoduchšie ako zvyčajne. Riziko je potom asymetrické smerom dole a centrálne banky iba čakajú na to, či inflácia príde sama, alebo nie," myslí si Dali.

Inak povedané, centrálne banky sú aktuálne podľa zakladateľa Bridgewater prakticky bezmocné v potenciálnej snahe obmedziť následky prípadnej ďalšej finančnej krízy.

Ray Dali v roku 1975 založil jeden z najlepšie zarábajúcich hedžových fondov Bridgewater Pure Alpha, len vlani zarobil investorom 3,3 miliardy dolárov, čo je jednoznačne najviac z veľkých hedžových fondov, od založenia zarobil zhruba 45 miliárd.