Licenciu na spotrebiteľské úvery má zatiaľ 16 nebankoviek

Avšak veritelia, ktorí požiadali o licenciu do 31. mája, môžu podľa Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov pokračovať v poskytovaní úverov bez prerušenia, hoci na udelenie licencie ešte len čakajú

Správa “FINANCIE: Licenciu na spotrebiteľské úvery má zatiaľ 16 nebankoviek” rozšírená o komentár spoločnosti Home Credit Slovakia v poslednom odseku

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) – Licenciu na poskytovanie spotrebiteľských úverov udelila Národná banka Slovenska (NBS) zatiaľ iba šestnástim nebankovým firmám. Poskytovateľov spotrebiteľských úverov bolo pritom na slovenskom trhu ešte pred pár mesiacmi zhruba 250. Novela zákona o spotrebiteľských úveroch zaviedla povoľovací proces pre veriteľov. Podľa tejto novely nebankové subjekty podliehajú dohľadu NBS a môžu pôsobiť iba s licenciou. “Spoločnosti alebo jednotlivci, ktorí by poskytovali pôžičky spotrebiteľom bez licencie, by sa dopúšťali trestného činu nedovoleného podnikania,“ povedal výkonný tajomník Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov Ivan Kahanec.

 

 

 

Doterajší register veriteľov a podregister iných veriteľov bol založený na evidenčnom princípe. Súčasní poskytovatelia úverov mohli na základe doterajšej evidencie v registri a podregistri veriteľov poskytovať úvery najneskôr do 31. augusta 2015. Následne tieto registre zanikli. Od 1. septembra poskytovatelia spotrebiteľských úverov nemôžu ponúkať pôžičky bez povolenia od centrálnej banky. “Národná banka Slovenska bude kontrolovať aj to, či spoločnosti nevykonávajú činnosť, ktorá podlieha povoleniu národnej banky,” uviedla banka.

Avšak ako doplnil Kahanec, spoločnosti, o ktorých žiadosti o povolenie zatiaľ NBS nerozhodla, môžu postupovať podľa zákona o spotrebiteľských úveroch z dielne ministerstva financií. Ten v jednom z paragrafov hovorí, že ak chcú veritelia poskytovať úvery bez prerušenia aj po 31. auguste 2015, musia požiadať o povolenie do 31. mája 2015, čo podľa Kahanca splnili všetci členovia asociácie. “Žiaden z členov asociácie do tohto momentu nedostal rozhodnutie o zamietnutí žiadosti,“ skonštatoval Kahanec.

V prechodnom období budú môcť poskytovať úvery spoločnosti s licenciou a aj také, o ktorých žiadosti o licenciu podanej do 31. mája 2015 ešte nebolo rozhodnuté. Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov predpokladá, že toto prechodné obdobie bude trvať nanajvýš niekoľko týždňov. Asociácia očakáva, že všetci jej členovia splnia podmienky pre udelenie povolenia, a že im bude vydané počas niekoľkých týždňov.

V novom povoľovacom konaní musia žiadatelia okrem iného preukázať finančnú spôsobilosť. Taktiež musia preukázať pôvod peňažných prostriedkov použitých na založenie spoločnosti a na jej podnikanie, odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, obchodnú a technickú pripravenosť. Zásadnou požiadavkou je preukázanie systému na posudzovanie platobnej schopnosti klientov a systému na poskytovanie týchto úverov vrátane postupov pri riešení nesplácania poskytnutého úveru a postupov pri vybavovaní reklamácií.

Licenciu od Národnej banky Slovenska majú zatiaľ nebankové spoločnosti ČSOB Leasing, Cetelem Slovensko, Consumer Finance Holding, Diners Club CS, Home Credit Slovakia, Impuls–Leasing Slovakia, Mercedes–Benz Financial Services Slovakia, Provident Financial, PSA Finance Slovakia, s Autoleasing SK, Tatra-Leasing, Toyota Financial Services Slovakia, UniCredit Leasing Slovakia, VB Leasing SK, Volkswagen Finančné služby Slovensko a VÚB Leasing.

“Proces získania bol iste spravodlivý, aj keď administratívna náročnosť bola značná,“ uviedla spoločnosť Home Credit Slovakia. V licencovaní vidí firma skôr pozitíva. Zavedenie licencovania prinesie podľa Home Creditu výrazné zníženie počtu poskytovateľov spotrebiteľských úverov a jednoznačne vyššiu ochranu spotrebiteľa. “Je však potrebné zdôrazniť, že nekalé a nefér praktiky z trhu zrejme úplne nezmiznú. Spotrebitelia vďaka licencovaniu získajú jednoduchý nástroj, podľa ktorého môžu odlíšiť férových a regulovaných poskytovateľov od šedej a čiernej zóny trhu. Dôležité však je, aby sa týmto nástrojom riadili a od neregulovaných subjektov si nepožičiavali,“ dodala firma Home Credit.

Súvisiace články

Aktuálne správy