M. Flašíková Beňová: Energetická únia pomôže zvýšiť energetickú...

Diskusia 5  Zdroj:

24. 2. 2015 - M. Flašíková Beňová: Energetická únia pomôže zvýšiť energetickú bezpečnosť EÚBratislava 24. februára (TASR) - Udržateľnosť súčasného nastavenia energetického systému v Európskej únii (EÚ) je z  dlhodobého hľadiska nepostačujúca.

M. Flašíková Beňová: Energetická únia pomôže zvýšiť energetickú bezpečnosť EÚBratislava 24. februára (TASR) - Udržateľnosť súčasného nastavenia energetického systému v Európskej únii (EÚ) je z  dlhodobého hľadiska nepostačujúca. Aj napriek zmenám, ktoré sa v  uplynulých rokoch podarilo dosiahnuť, v nej do veľkej miery stále funguje 28 samostatných trhov. To vytvára z hľadiska možného rozvoja spolupráce, či už dovnútra, ale aj navonok s krajinami mimo EÚ, veľké množstvo prekážok a komplikácií. Riešiť túto situáciu by mal strategický rámec energetickej únie, ktorý poslancom Európskeho parlamentu (EP) v stredu počas tzv. mini-plenárneho zasadnutia predstaví podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.

Energetická únia by mala znamenať transformačnú zmenu. "Jej mobilizačným faktorom sú otázky energetickej bezpečnosti. Týkajú sa najmä pretrvávajúcej hrozby obmedzenia, prípadne úplného zastavenia dodávok zemného plynu z Ruska. Vlečúci sa konflikt na Ukrajine a  hrozby s ním súvisiace, dávajú tomu konceptu ešte väčší význam," uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Cieľom energetickej únie by malo byť odstránenie fragmentácie, rozvoj solidarity, transparentnosti a spolupráce EÚ v tomto sektore.

Dôležité z  hľadiska fungovania energetickej únie bolo definovanie piatich základných pilierov, o ktoré by sa mala opierať. Sú nimi dôraz na energetickú bezpečnosť, snaha o dotvorenie jednotného vnútorného trhu s energiami, energetická efektívnosť a s ňou súvisiace znižovanie emisií CO2, ako aj podpora výskumu a inovácií v  oblasti energetiky. "Dôsledná implementácia takéhoto konceptu určite nebude zadarmo. Treba však zdôrazniť, že investície do energetického sektora, vrátane nevyhnutného rozvoja energetickej infraštruktúry sú nevyhnutné. Ich výsledkom bude vyššia odolnosť Európy voči prípadným výpadkom dodávok energetických surovín a v neposlednom rade vytvorenie množstva udržateľných pracovných miest," uzavrela europoslankyňa.

Monika Flašíková Beňová poslankyňa európskeho parlamentu