Štát dotuje stroje tam, kde môže využiť dlhodobo nezamestnaných

Dlhodobú nezamestnanosť asi 250.000 ľudí na Slovensku by mohlo čiastočne riešiť aj ich zapojenie do prác, ktoré by hradil štát v rámci verejného obstarávania tovarov a služieb. S týmto návrhom prichádza Inštitút zamestnanosti (IZ), ktorý počas medzirezortného pripomienkového konania k pripravovanému novému zákonu o verejnom obstarávaní zaslal návrh na Úrad verejného obstarávania (ÚVO). Nový zákon podľa riaditeľa inštitútu Michala Páleníka nekladie dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania.
„Štát umelo dotuje využívanie strojov napriek tomu, že v regióne má nezamestnaných, to by sa nemalo stávať. Ich jediná šanca je nájsť si robotu na štátnych zákazkách v rámci verejného obstarávania,“ povedal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Páleník. Nastavené podmienky obstarávania podľa neho prihliadajú na výšku ceny na faktúre a nie na náklady verejnej sféry. „Dlhodobo nezamestnaným sa tým odoberajú šance zamestnať sa,“ povedal šéf IZ a pripomenul, že Európska komisia vyzýva, aby sa na ekonomickom raste krajiny podieľali všetci a všetci z neho aj profitovali. Ak by sa podľa Páleníka v procese verejného obstarávania prihliadalo aj na počet osôb, ktoré sa vďaka realizácii každej zákazky zamestnajú, dokázali by sme na Slovensku zvyšovať zamestnanosť aj tých najviac problémových skupín nezamestnaných aj v najproblémovejších regiónoch.
„Navrhujeme jednak v zákone o službách zamestnanosti zadefinovať pojem inkluzívny podnik s kontrolnými mechanizmami. Úrady práce by mali kontrolovať, či podnik plní podmienky, aby sa jednoducho a rýchlo obmedzil počet subjektov, ktoré sa môžu do takého typu obstarávania zapojiť, teda len tie, ktoré získali certifikát inkluzívneho podniku. Pravidlá by sa mali stanoviť tak, aby išlo o malé verejné zákazky. Ďalej navrhujeme zaviesť do zákona o verejnom obstarávaní pojem inkluzívne verejné obstarávanie. Takto počet dlhodobo nezamestnaných možno znížiť až o tretinu v horizonte 10 rokov,“ priblížil Páleník.
K novému zákonu sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie a jeho účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2016.
ÚVO sa k pripomienkam IZ nebude vyjadrovať. „Budú predmetom vyhodnocovania, preto je predčasné akokoľvek komentovať, či vyjadrovať sa k vzneseným pripomienkam,“ reagoval vedúci oddelenia styku s verejnosťou a vzdelávania ÚVO Ján Mažgút.

Súvisiace články

Aktuálne správy