Prvá penzijná vykázala za polrok zisk 1,4 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

17. 9. 2012 - Výnosy z poplatkov a provízii spoločnosti vzrástli v prvom polroku medziročne o 41 % na 3,2 mil. eur a náklady na poplatky a provízie poklesli o 19 % na 754 tis. eur.

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky vykázala v prvom polroku tohto roka čistý zisk vo výške 1,4 mil. eur. V rovnakom období vlaňajška zaznamenala spoločnosť zisk po zdanení v objeme 630 tis. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených v priebežnej účtovnej závierke, výnosy z poplatkov a provízií Prvej penzijnej vzrástli v prvom polroku medziročne o 41 % na 3,2 mil. eur a náklady na poplatky a provízie poklesli o 19 % na 754 tis. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií tak spoločnosť zaznamenala na úrovni 2,4 mil. eur.

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, a. s. je správcovská spoločnosť, ktorej hlavnou úlohou je zhromažďovanie, správa a zhodnocovanie peňažných prostriedkov prostredníctvom investovania do nástrojov peňažného a kapitálového trhu. Jediným akcionárom spoločnosti je Poštová banka. Spoločnosť ponúka možnosť investovať prostredníctvom podielových fondov už od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom kapitálovom trhu, t. j. od roku 1995.