Podielové fondy zaznamenali záporné čisté predaje

Pridajte názor  Zdroj: SITA

28. 8. 2012 - Najvyššie záporné čisté predaje z jednotlivých typov fondov v uplynulom týždni vykázali špeciálne fondy profesionálnych investorov, a to vo výške 5,3 mil. eur.

Podielové fondy po sérii kladných predajov v predchádzajúcich týždňoch zaznamenali v uplynulom týždni záporné čisté predaje v objeme 6,1 mil. eur. Celkové predaje fondov v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností pritom dosiahli 27,52 mil. eur a spätné nákupy predstavovali 33,65 mil. eur. Najvyššie záporné čisté predaje z jednotlivých typov fondov v 34. týždni vykázali špeciálne fondy profesionálnych investorov, a to vo výške 5,3 mil. eur.

Záporné čisté predaje vo výške 2,4 mil. eur zaznamenali aj dlhopisové fondy, pričom fondy peňažného trhu skončili v mínuse 2,2 mil. eur. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade zmiešaných fondov, a to o 1,4 mil. eur, pričom v mínuse 1,3 mil. eur skončili aj fondy krátkodobých investícii. Fondy z kategórie iné zaznamenali mínusové predaje za 564 tis. eur, fondy fondov skončili v mínuse 470 tis. eur a záporné predaje v objeme 266 tis. eur zaznamenali aj akciové fondy. Fondy krátkodobého peňažného trhu zaznamenali mínusové predaje za 22 tis. eur.

Kladné čisté predaje v uplynulom týždni vykázali špeciálne fondy nehnuteľností, ktoré skončili v pluse 4 mil. eur. Celkové predaje prevýšili spätné nákupy aj v prípade špeciálnych fondov cenných papierov, a to o 3,8 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností zaznamenala Prvá penzijná, a to v objeme 1,2 mil. eur. Tatra Asset Management na druhej strane vykázal záporné čisté predaje v objeme 3,5 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 34. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/2153/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls