Aký obchodný štýl je vhodné používať?

Pridajte názor  
Aký obchodný štýl je vhodné používať?
Zdroj:

27. 8. 2012 - V tejto časti objasníme najčastejšie prístupy k obchodovaniu na finančných trhoch. Rozlišujeme tri základné.

Obchodovanie intradenné, pozičné a swingové. Medzi hlavné odlišnosti týchto prístupov patrí predovšetkým dĺžka trvania obchodu, ale tiež pochopiteľne ich časová náročnosť a prípadne charakteristické trhy pre daný typ obchodovania.

Intradenné obchodovanie

V posledných rokoch sa tento typ obchodovania veľmi rozšíril, a to predovšetkým vďaka výraznému zníženiu nákladov na obchod. Ako už názov napovedá, hlavým charakteristickým prvkom intradenného obchodovania bude dĺžka trvania obchodu, ktorá je spravidla kratšia ako jeden deň. Nie sú výnimkou ani obchody v trvaní niekoľkých minút. Práve existencia finančnej páky a nízke náklady umožňujú tento typ aplikovať širokému publiku obchodníkov. Pochopiteľne s intradenným obchodovaním je spojená pomerne vyššia časová náročnosť. Spravidla je vyžadované niekoľkohodinové a sústredené sledovanie trhov a profesionálny obchodníci sa špecializujú len na niekoľko finančných inštrumentov. Ohromnou výhodou intradenného obchodovania je možnosť takmer okamžite reagovať aj na relatívne malé cenové pohyby a špekulovať tak v jednej chvíli na cenový rast a vzápätí nič nebráni obchodníkovi špekulovať na cenový pokles. Ďalšou charakteristikou intradenných obchodov je ich nižšia kapitálová náročnosť. Fakt, že obchodník drží pozície pomerne krátku dobu, mu dovoľuje nastavovať relatívne malé zastavenie strát a tým pádom nie je nutné exponovať väčší podiel obchodného kapitálu.

Medzi vhodné trhy pre intradenné obchodovanie patrí predovšetkým Forex a veľmi zaujímavé príležitosti sa skrývajú v intradenných obchodoch akciových indexov. Vôbec najobľúbenejšie akciové indexy sú nemecký DAX a americký S&P 500. Z menových párov pochopiteľne stojí za zmienku hlavný menový pár EURUSD, ale rad obchodníkov dáva prednosť napr. GBPUSD. Ďalšou vhodnou menou pre intradenné sledovanie je švajčiarsky frank (CHF). Vďaka zaujímavej finančnej páke pri komoditných inštrumentoch typu zlato, striebro a ropa sú tieto trhy stále dostatočne atraktívne pre krátke intradenné obchody.

Technická analýza je pre intradenných obchodníkov jeden z hlavných nástrojov. Pre svoju analýzu najčastejšie používajú cenové formácie a rôzne technické indikátory. Vhodné je pochopiteľne všetko doplniť o analýzu trhového sentimentu, ktorý môže dodať fundamentálna analýza.

Pozičné obchodovanie

Ako pravý opak intradenného obchodovanie je považované obchodovanie pozičné. To je charakteristické dlhou dobou trvania obchodu od niekoľkých dní po niekoľko týždňov až mesiacov. Vďaka možnosti pákového efektu môže obchodník docieliť niekoľkonásobné zhodnotenie pôvodného investovaného kapitálu s tým, že špekuluje na dlhodobejšie trendy na daných trhoch. Výhodou tohto prístupu je oveľa menšia časová náročnosť. Obchodník nepotrebuje sledovať cenový vývoj niekoľkokrát denne, pretože jeho investičný horizont nie je v rade hodín ale v rade dní a týždňov. Predpokladom pozičného obchodovania je dostatočný kapitál, aby drobné trhové výkyvy tzv. "ustáli" obchodníkom nastavené úrovne zastavenia strát. Tento prístup je vhodný pre časovo vyťažených obchodníkov, ktorí aj napriek tomu chcú aktívne zhodnocovať svoje portfólio.

Podmienkou úspešnej aplikácie pozičných obchodov je široká ponuka inštrumentov, ktoré môže obchodník analyzovať. Spravidla sa nezameriava na niekoľko málo trhov, ale vyhľadáva investičné príležitosti kdekoľvek. Pre pozičných obchodníkov sú ideálne akciové trhy, kde môžu nájsť veľké množstvo inštrumentov a je možné i vyberať skutočne medzi stovkami titulov. Medzi ďalšie obľúbené trhy patria komodity. Tie sú charakteristické svojou "trendovosťou". Keďže väčšina komoditných titulov nie je zaťažená častými fundamentálnymi správami, presadzujú sa na týchto trhoch dlhodobé trendy, ktoré sú úplne ideálne pre tento typ obchodov. Z komodít možno odporučiť napríklad poľnohospodárske komodity, na ktoré pôsobia sezónne vplyvy alebo priemyselné komodity, ktoré sú zase citlivé skôr na dlhodobé hospodárske trendy ekonomík, produkujúcich danú komoditu. V prípade akciových trhov sa obchodníci môžu zamerať na dividendové tituly, ktoré pravidelne vyplácajú majiteľovi podiel zo zisku. Alebo potom zameriavať svoje analýzy na jednotlivé sektory napr. finančný, technologický alebo sektor služieb atď.

Pre pozičné obchodovanie je uplatnenie fundamentálnej analýzy oveľa širšie než pri intradennom obchodovaní, ale aj metódy technickej analýzy sú pre tento typ vhodné. Napríklad jednoduchá metóda kríženia kĺzavých priemerov môže priniesť oveľa zaujímavejšie výsledky ako aplikácia rovnakej metódy na kratšie obdobie. V prípade akcií je potrebné pochopiteľne sledovať hospodárske výsledky jednotlivých firiem. Veľmi zaujímavou metódou pre komoditné inštrumenty je analýza údajov z reportu Commitment of Traders, ktorý zobrazuje rozloženie pozícií (Long / Short) producentov tejto komodity, veľkých špekulantov, ako sú veľké investičné fondy a tiež drobných obchodníkov.

Swingové obchodovanie

Tento prístup sa nachádza niekde medzi pozičným a intradenným. Pri swingových obchodoch je časový horizont od jedného dňa do zhruba jedného týždňa. Jedná sa teda o kratšie obchody ako v prípade pozičných obchodov, preto je tu vyžadovaný aktívnejší prístup obchodníka, ktorý však nevyžaduje nepretržité monitorovanie trhu a bohato postačí analyzovať a kontrolovať obchody niekoľko minút denne. Z toho logicky vyplýva menšia kapitálová náročnosť oproti pozičnej metóde. Swingovo je možné prakticky obchodovať akýkoľvek inštrument, postačí, aby si obchodník ujasnil pravidlá a konkrétne metódy, na základe ktorých bude aplikovať obchody. Veľmi atraktívnou metódou použitia swingového prístupu je pomocou jednoduchých i pokročilých opčných stratégií. Opcie ponúkajú malú časovú náročnosť a veľké množstvo kombinácií rôznych stratégií. Možno aplikovať smerové obchody, teda špekulovať na určitý cenový pohyb alebo naopak pomocou pravidelných opčných kombinácií ťažiť z bočného trendu. Najväčšie denné percentuálne zmeny majú komoditné tituly a za nimi v tesnom závese akcie. Z tohto dôvodu je pre tieto trhy aplikácia swingového prístupu ideálna. Avšak vďaka väčšej finančnej páke pri menových pároch možno bez väčších problémov vykonávať tieto metódy i na Forexe. Z vhodných nástrojov pre analýzu swingových obchodov môžeme uplatniť ako technickú analýzu, tak i fundamentálnu. Základným východiskom je systematickosť a určitý cit pre trh. 

Obchodovanie na finančných trhoch na demo-účte si zadarmo môžete vyskúšať na stránkach X-Trade Brokers