SZČO musia zaplatiť do 8. augusta do SP novú sumu odvodov

Pridajte názor  
SZČO musia zaplatiť do 8. augusta do SP novú sumu odvodov
Zdroj: SITA

5. 8. 2012 - Povinne poistené SZČO zaplatia poistné prvýkrát za júl 2012 z vymeriavacieho základu určeného podľa daňového priznania za minulý rok

Povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) musia najneskôr do 8. augusta tohto roka zaplatiť do Sociálnej poisťovne odvody z novourčeného vymeriavacieho základu (VZ). Novú výšku poistného na sociálne poistenie, ktorú prvýkrát zaplatia za júl tohto roka, si určia podľa základu dane za rok 2011. SZČO je od 1. júla tohto roka povinne poistená vtedy, keď jej hrubý príjem za minulý rok presiahol 4 078,68 eura.

Pomôckou pre výpočet poistného je kalkulačka pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. júla 2012, ktorú poistenci nájdu na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Poisťovňa pripomína platiteľom poistného, aby si v prípade, že posielajú platby bankovým prevodom, nezabudli zmeniť sumu poistného na trvalom príkaze. "Tiež si dovoľujeme opätovne upozorniť na povinnosť uvádzať variabilný a špecifický symbol pri platbách, aby bol jasný odosielateľ aj účel platby," informovala poisťovňa.

Minimálnym VZ na výpočet poistného na sociálne poistenie je 339,89 eura. Pre povinne poistenú SZČO je sadzba poistného na starobné poistenie 18 % z VZ, sadzba poistného na invalidné poistenie je 6 % z VZ a sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je 4,75 % z VZ. Sadzba poistného na nemocenské poistenie pre SZČO je 4,4 % z VZ. Povinne poistená SZČO tak v súčasnosti platí poistné na sociálne poistenie minimálne v sume 112,66 eura. Maximálny VZ na platenie poistného na dôchodkové poistenie a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity je v súčasnosti 3 076 eur. Maximálny VZ na platenie poistného na nemocenské poistenie je 1 153,5 eura.