Peniaze si požičala každá štvrtá domácnosť

Pridajte názor  Zdroj: TASR

17. 7. 2012 - Takmer štvrtina slovenských rodín (23 %) siahla minulý rok po pôžičke a rovnaké percento z nich malo problémy svoje záväzky splácať.

Bratislava 17. júla (TASR) - Takmer štvrtina slovenských rodín (23 %) siahla minulý rok po pôžičke a rovnaké percento z nich malo problémy svoje záväzky splácať. Najčastejšie pritom využili spotrebné úvery (39 %) a pomoc rodiny či známych (37 %). Väčšina Slovákov však pôžičkám odolala (77 %). Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu finančných zvyklostí slovenských domácností, ktorý pre spoločnosť Provident Financial realizovala agentúra FOCUS.

Žiť na dlh nie je už ničím výnimočným ani v SR. Požičať si na akýkoľvek účel však uplynulý rok väčšina opýtaných v prieskume odmietla. Reprezentujú väčšinou dôchodcov, zväčša ovdovených či osamelých ľudí z malých obcí. Naopak, najviac zadlžených domácností je vo väčších mestách, prioritne v Trnavskom kraji. Požičali si najmä 25 až 34-roční ľudia s nižším vzdelaním, živnostníci, ženy v domácnosti či na materskej dovolenke. Dlhy splácajú najmä štvor- a viacčlenné rodiny.

Spotrebné úvery sa tešili skoro rovnakej priazni ako pôžičky od príbuzných. Tieto druhy pôžičiek ľudia využívali najviac. Takmer štvrtina (22 %) z tých, čo sa rozhodli zadlžiť sa, využila povolené prečerpanie na účte a približne pätina (18 %) hypotekárny úver. Nasledujú kreditné karty (17 %), pôžičky od nebankoviek (14 %) a rebríček pôžičiek uzatvára stavebný úver (12 %). Tri percentá dlžníkov nevedelo, akú pôžičku spláca.

Respondenti so základným vzdelaním s príjmom do 500 eur, najčastejšie vo veku od 45 do 54 rokov, patria do skupiny (23 %), ktorá mala problém splácať požičané načas. Opak tvoria najmä stredoškoláci v domácnostiach s vyšším rozpočtom žijúci vo väčších mestách.

Agentúra FOCUS pre spoločnosť Provident Financial, s.r.o., uskutočnila v dňoch 21.2. - 27.2.2012 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku, ktorá bola vyberaná metódou kvótneho výberu, tvorilo 1036 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.