Obchodovanie s ľuďmi je výnosný biznis, dôležitá je prevencia

Diskusia 1  Zdroj: TASR

21. 5. 2012 - Metódy a formy obchodovania s ľuďmi sa stále vyvíjajú a sú sofistikovanejšie. Okrem nútenej práce, núteného žobrania, sexuálneho vykorisťovania, nútenej kriminality, nelegálnej adopcie či obchodovania s ľudskými orgánmi medzi najnovšie formy patrí ekonomické vykorisťovanie.

Bratislava 21. mája (TASR) - Metódy a formy obchodovania s ľuďmi sa stále vyvíjajú a sú sofistikovanejšie. Okrem nútenej práce, núteného žobrania, sexuálneho vykorisťovania, nútenej kriminality, nelegálnej adopcie či obchodovania s ľudskými orgánmi medzi najnovšie formy patrí ekonomické vykorisťovanie. "Obchodovanie s ľuďmi je biznis ako ktorýkoľvek iný. Kde je dopyt, tam je ponuka. Jediným rozdielom je, že tovarom sú ľudia, ktorých obchodníci zneužívajú s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk," uviedla na dnešnej tlačovej konferencii vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR Zuzana Vatráľová.

Na margo profilu najčastejšie obchodovaných ľudí podotkla, že ide o muža či ženu vo veku 20 až 30 rokov, väčšinou zo zlého sociálneho prostredia a z východu Slovenska. K obchodovaniu s našimi občanmi najčastejšie dochádza vo Veľkej Británii, Nemecku, Rakúsku a Českej republike. Vatráľová tvrdí, že súčasná slovenská legislatíva je dostačujúca a badať, že sme sa poučili zo skúseností iných krajín. "Američania nás posunuli do najlepšej skupiny v hodnotení riešenia prípadov obchodovania s ľuďmi," uviedla Vatráľová.

Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR bolo do Programu podpory a obetí obchodovania s ľuďmi v roku 2008 zaradených 17 obetí, z ktorých všetky boli obete sexuálneho vykorisťovania. V roku 2009 bolo do programu zaradených 16 obetí sexuálneho vykorisťovania, sedem obetí nútenej práce a dve obete núteného žobrania. V roku 2010 stúpol počet obetí nútenej práce na 15 a počet obetí sexuálneho vykorisťovania klesol na deväť osôb. Z 31 obetí zaradených do programu v roku 2011 bolo desať obetí sexuálneho vykorisťovania, desať obetí nútenej práce, šesť obetí ekonomického vykorisťovania, päť obetí nútenej kriminality, dve obete núteného žobrania a dve obete núteného sobášu.

Obete obchodovania s ľuďmi zo Slovenska smerujú predovšetkým do Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Španielska, Švajčiarska, Luxemburska, Poľska, Maďarska a Švédska. Hlavnými faktormi rastu obchodovania s ľuďmi v cieľových krajinách je dopyt po lacnej pracovnej sile a dopyt po sexuálnych službách. V zdrojových krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko, rast počtu obetí zvyšuje nedostatok pracovných príležitostí, slabé sociálne prostredie a zlá ekonomická situácia obyvateľstva, nízka vzdelanostná úroveň či nedostatok informácií všetkých skupín obyvateľstva o rizikách spojených s pracovnou migráciou.

O obchodovaní s ľuďmi hovorí aj nový film, ktorý vytvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom. Dokumentárny film s názvom 0800 800 818 má otvoriť verejnú diskusiu a upozorniť na riziká obchodovania s ľuďmi. Verejnoprávna televízia ho uvedie na Dvojke v slovenskej premiére v utorok 22. mája 2012 aj s diskusným Večerom na tému Obchodovanie s ľuďmi.

Film 0800 800 818 nadväzuje na už existujúci prevenčný film Mne sa to stať nemôže z roku 2003, ktorý sa zameral predovšetkým na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. "Odvtedy sa obchod s ľuďmi radikálne zmenil ako v spôsoboch a metódach páchateľov, tak aj v spektre obetí a druhoch vykorisťovania. Je nesprávne si myslieť, že obchodovanie s ľuďmi sa týka len sexuálneho vykorisťovania, alebo že obeťami sú len ženy nútené k prostitúcii. Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže padnúť ktokoľvek z nás," upozornila Vatráľová.

Film 0800 800 818 vznikol za finančnej podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, britskej a holandskej ambasády. Jeho ambíciou je pôsobiť nielen preventívne, ale aj edukatívne. Predstavuje reálne príbehy reálnych ľudí – muža núteného žobrať v Taliansku, ženy pracujúcej bez mzdy v Holandsku, muža vykorisťovaného na stavbe v Anglicku a ženy donútenej pracovať v sexbiznise v Nemecku. Názvom filmu sa stalo číslo Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Linku v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi financovaného ministerstvom vnútra prevádzkuje IOM Bratislava od 1. júla 2008. V roku 2011 poskytla prostredníctvom linky vyše 1000 osobných konzultácií.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.