Komunálna poisťovňa vlani s výrazným rastom zisku

Pridajte názor  Zdroj: SITA

20. 5. 2012 - Čistý zisk poisťovne sa zvýšil z úrovne 2,1 mil. eur na 4,6 mil. eur

Komunálna poisťovňa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 159,1 mil. eur pri medziročnom náraste o 6,34 %. Čistý zisk sa zvýšil o 115,9 % na 4,62 mil. eur. "Spoločnosť aj v roku 2011 pokračovala v racionalizácii postupov a kontrole nákladov, čo malo pozitívny dopad na hospodárenie a efektivitu všetkých činností,“ uviedla poisťovňa vo výročnej správe. Uplynulý rok sa niesol aj v znamení inovácie produktov životného a neživotného poistenia.

V poradí medzi poisťovňami na slovenskom trhu sa Komunálna poisťovňa umiestnila na štvrtom mieste a trhový podiel vzrástol na úroveň 7,54 %. "Zlepšenie pozície sme dosiahli v oblasti neživotného poistenia, výrazným nárastom v oblasti životného poistenia, ako aj obhájením silných pozícií v oblasti motorového poistenia," informovala spoločnosť. Rozdiel v životnom a neživotnom poistení sa začína zväčšovať v prospech životného poistenia. V ňom dosiahla Komunálna poisťovňa objem niečo cez 104 mil. eur, pričom predpis poistného sa medziročne zvýšil o 6,5 %.

Komunálna poisťovňa vznikla v roku 1994 a jej zakladateľom bola Prvá komunálna banka. Zmena vlastníka nastala až po akvizícii v roku 2001, keď majoritnú majetkovú účasť odkúpila Kooperativa. Týmto krokom sa poisťovňa stala súčasťou medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, resp. Wiener Städtische. Tá od Erste Group získala v roku 2008 aj Poisťovňu Slovenskej sporiteľne. V októbri 2009 sa Komunálna poisťovňa zlúčila so svojou sesterskou spoločnosťou - poisťovňou Kontinuita.