Podielové fondy pokračujú v trende kladných predajov

Pridajte názor  Zdroj: SITA

9. 5. 2012 - Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov vykázali v uplynulom týždni špeciálne fondy cenných papierov, ktoré skončili s predajmi za 12,5 mil. eur.

Podielové fondy pokračovali v kladných čistých predajoch aj v uplynulom týždni. Celkovo fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vykázali v 18. tohtoročnom týždni predaje vo výške 23,96 mil. eur a spätné nákupy za 21,1 mil. eur. Čisté predaje fondov tak dosiahli 2,8 mil. eur. Naposledy vykázali podielové fondy záporné predaje v medzitýždennom hodnotení v 10. týždni, keď skončili v mínuse takmer 5 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov vykázali v uplynulom týždni špeciálne fondy cenných papierov, ktoré skončili s predajmi za 12,5 mil. eur. Kladné predaje vo výške 714 tis. eur zaznamenali aj špeciálne fondy nehnuteľností a v pluse 102 tis. eur skončili aj špeciálne fondy alternatívnych investícií.

Fondy krátkodobých investícií na druhej strane zaznamenali záporné čisté predaje vo výške 4,4 mil. eur a fondy peňažného trhu skončili v mínuse 3,1 mil. eur. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade zmiešaných fondov, a to o 1,4 mil. eur a záporné predaje za 562 tis. eur zaznamenali aj dlhopisové fondy. Špeciálne fondy profesionálnych investorov vykázali mínusové predaje vo výške 215 tis. eur a so zápornými predajmi za 232 tis. eur skončili aj fondy z kategórie iné.

Fondy fondov vykázali v uplynulom týždni záporné predaje vo výške 205 tis. eur, pričom v mínuse 172 tis. eur skončili aj fondy krátkodobého peňažného trhu. Mínusové záporné predaje vo výške 151 tis. eur zaznamenali v medzitýždennom hodnotení aj akciové fondy.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností vykázal v uplynulom týždni VÚB Asset Management, ktorý zaznamenal predaje za takmer 5 mil. eur. Asset Management Slovenskej sporiteľne na druhej strane skončil so zápornými predajmi vo výške 3,1 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 18. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/1952/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls