ČSOB Asset Management vlani so ziskom 283 tis. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

7. 5. 2012 - Výnosy z poplatkov a provízii spoločnosti poklesli vlani o 27,8 % na 4,732 mil. eur a o 31,8 %, na 3,27 mil. eur poklesli aj náklady spoločnosti na poplatky a provízie.

Správcovská spoločnosť ČSOB Asset Management zaznamenala v minulom roku čistý zisk vo výške 283 tis. eur. V medziročnom porovnaní tak zisk po zdanení spoločnosti poklesol, keďže v roku 2010 evidoval ČSOB Asset Management čistý zisk v objeme 527 tis. eur. Čisté úrokové výnosy spoločnosti podľa zverejnených informácií dosiahli v minulom roku 223 tis. eur a medziročne stúpli o 3,2 %. Výnosy z poplatkov a provízií evidoval ČSOB Asset Management v roku 2011 v objeme 4,732 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 27,8 %. Takmer o tretinu, konkrétne o 31,8 %, na 3,27 mil. eur poklesli v minulom roku aj náklady spoločnosti na poplatky a provízie.

ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. bola založená v júni 2003 a do Obchodného registra SR bola zapísaná o rok neskôr. Jediným akcionárom spoločnosti je Československá obchodná banka, ktorá do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC.