MZ bude s MF rokovať o vyšších platbách za poistencov

Pridajte názor  Zdroj: SITA

6. 5. 2012 - Rozhodnutie, koľko bude štát platiť za svojich poistencov, padne v lete, čaká sa na štatistické čísla.

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) bude o vyšších platbách za poistencov štátu na rok 2013 rokovať s ministerstvom financií (MF). Kým v tomto roku štát za svojich poistencov platí 4 percentá, profesijné, odborové a stavovské organizácie v zdravotníctve požadujú na budúci rok odvody štátu vo výške 5,5 percenta.

"Opakujem áno, percento za poistencov štátu bude ešte predmetom rokovania a je aj neustále. Sú dohodnuté konečné stretnutia počas leta z dôvodov, že vtedy budú východiskové štatistické údaje. Skutočne potrebujeme z hľadiska ministerstva financií vedieť predpoklady zamestnanosti a nezamestnanosti, aby sme vedeli, o akom rozpočte rozprávame. Určite téma výška odvodu za poistencov štátu je otvorenou témou a stále diskutovanou," uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. Pre poskytovateľov znamenajú vyššie odvody jednu z prioritných tém, od ktorej si sľubujú stabilizovanie situácie, keďže v tomto roku sa pre zákonom stanovené vyššie platy lekárov a sestier boria s nedostatkom peňazí.

Zástupcovia profesijných, odborových a stavovských organizácií v zdravotníctve informovali ministerku aj o ďalších svojich požiadavkách, ktoré sformulovali v spoločnom vyhlásení. Prvou je prijatie krokov, ktoré zabezpečia financovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti so schválenými zákonmi o zvýšení platov lekárov a sestier tak, aby sa odvrátil kolaps systému v ďalšom období. Druhou je sfunkčnenie reálnej platby za výkon a poskytnutú zdravotnú starostlivosť na všetkých úrovniach systému a zabezpečenie zákonnej povinnosti zdravotných poisťovní plniť uvedené podmienky. Poslednou požiadavkou profesijných, odborových a stavovských organizácii v zdravotníctve je novelizácia legislatívnych noriem, ktoré boli prijaté bez akceptovania ich odborných pripomienok.