Slovenská sporiteľňa s kvartálnym ziskom 51,3 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

27. 4. 2012 - Medziročne sporiteľňa štvrťročný zisk zvýšila o 4,5 %

Slovenská sporiteľňa dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 51,3 mil. eur. Medziročne ho zvýšila o 4,5 %. Čisté výnosy z úrokov a z investícií vzrástli o 1,5 % na 116 mil. eur a čisté výnosy z poplatkov a provízií mierne klesli o 1,2 % na 29,5 mil. eur. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

V minulom roku Slovenská sporiteľňa dosiahla čistý zisk 195,2 mil. eur pri medziročnom 37-percentnom náraste. Na dividendy z toho pripadlo 77 mil. eur, čo je takmer 40 % zo zisku. Banke sa podarilo vlani podľa jej vyjadrení zvýšiť objem obchodov, zároveň bola nákladovo disciplinovaná a vďaka efektívnemu riadeniu úverovej politiky znížila tvorbu opravných položiek. Ambíciou sporiteľne je v tomto roku udržať rast nových obchodov, byť efektívnou a ekonomicky dobre fungujúcou spoločnosťou.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.