Počet nezamestnaných mužov mierne presahuje počet žien

Pridajte názor  Zdroj: TASR

15. 4. 2012 - Na Slovensku je viac nezamestnaných mužov ako žien. Podľa posledných štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR za február tohto roka bolo najviac žien bez práce v Prešovskom kraji.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Na Slovensku je viac nezamestnaných mužov ako žien. Podľa posledných štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR za február tohto roka bolo najviac žien bez práce v Prešovskom kraji. Miera nezamestnanosti predstavovala 22,38 %, čo je 37.871 uchádzačiek o zamestnanie.

Po Prešove nasledoval Košický kraj s 22,28-% mierou nezamestnanosti. Žien, ktoré si tam hľadali prácu, bolo 35.293. Regiónom s tretím najvyšším počtom žien bez zamestnania (33.320) bol Banskobystrický kraj, kde miera nezamestnanosti dosiahla 22,05 %.

Ďalšie priečky patria Nitrianskemu (26.539; 16,90 %), Žilinskému (20.876; 14,97 %), Trenčianskemu (16.278; 12,29 %) a Trnavskému kraju (15.620; 11,67 %). V Bratislavskom kraji nemá prácu 5,93 % žien, čo znamená 10.030 osôb.

Podľa štatistík bolo vo februári na úradoch práce evidovaných 411.801 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých bolo 195.827 žien. Z nich mohlo okamžite do práce nastúpiť 371.706, čo znamená 13,76-% mieru evidovanej nezamestnanosti.