Budovanie domových kotolní už nie je výhodné

Diskusia 6  Zdroj: SITA

6. 4. 2012 - Výrobcovia tepla v poslednom období už zaznamenali návrat bytových domov, ktoré sa v minulosti od centrálneho zásobovania tepla odpojili.

Budovanie domových kotolní už nie je v súčasnosti výhodné. Maloodberatelia už totiž stratili oproti veľkoodberateľom výhodu v podobe lacnejšieho zemného plynu, pomocou ktorého teplo vyrábajú. “Čo sa týka individuálneho odpájania od centrálneho zásobovania teplom dochádza k útlmom, a to najmä kvôli tomu, že pre veľkoodberateľov plynu, teda pre výrobcov tepla, sú dané lepšie ceny plynu ako pre maloodbery,“ uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

Výrobcovia tepla v poslednom období už zaznamenali návrat bytových domov, ktoré sa v minulosti od centrálneho zásobovania tepla odpojili a zakúpili si, neraz aj vďaka dlhoročným úverom, spoločný domový kotol. “Kto si urobí serióznu ekonomickú a technickú analýzu zistí, že budovanie malých domových kotolní už nie je výhodné,“ zdôraznil Obšivaný. Najväčší boom v odpájaní sa bytových domov od centrálneho zásobovania teplom bol v uplynulom desaťročí.

V súčasnej dobe je podľa teplárov trh v centrálnom zásobovaní tepla pomerne stabilný. “Problémom sú však priemyselné odbery, ktoré reagujú na ekonomickú krízu, zatvárajú prevádzky, respektíve ich dočasne pozastavujú a počas regulačného obdobia sú veľké výkyvy v odbere tepla, čo spôsobuje problémy najmä v oblasti fixných nákladov výrobcov tepla,“ konštatoval Obšivaný.