Mesto Prievidza plánuje znížiť poplatok za opatrovateľskú službu

Mesto Prievidza plánuje znížiť poplatok za opatrovateľskú službu na 2,5 eura za hodinu. Na financovanie sociálnej služby chce totiž získať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 1,7 milióna eur cez národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, čím by znížilo náklady na jej poskytovanie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu bude môcť mesto podať už začiatkom marca na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v krajskom meste Trenčín. Na zabezpečenie opatrovateľskej služby bude žiadať NFP vo výške 1 760 650,30 eura.

Všeobecne záväzné nariadenie o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza, ktoré zahŕňalo aj zvýšenie ceny za opatrovateľskú službu, schválilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani v lete. „Schválená sadzba štyri eurá za hodinu reflektovala zvýšené náklady a zahŕňala poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá obsahovala úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, prípravu jedla, zohrievanie jedla, donášku jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad, ako aj úkony starostlivosti o domácnosť,“ pripomenula Krajčiová.

Mesto v roku 2023 dofinancovalo opatrovateľskú službu čiastkou viac ako 400 000 eur, spomenula primátorka Katarína Macháčková. „Ak by sme boli s projektom úspešní, v prvom kroku by sme znížili hodinovú sadzbu pre našich klientov, pričom uvažujeme o cene 2,5 eura za hodinu. Dostali by sme sa tak na cenu, ktorá je ešte nižšia ako pred zvýšením poplatku v minulom roku,“ priblížila Macháčková.

Radnica v súčasnosti podľa nej eviduje 145 zmlúv s klientmi a verí, že vďaka priaznivej cene sa záujem a túto sociálnu službu ešte zvýši. „Projekt mestu nepokryje kompletné ekonomicky oprávnené náklady, takže mesto bude musieť službu naďalej čiastočne dofinancovať zo svojho rozpočtu,“ podotkla Krajčiová.

Viac o téme: nenávratný finančný príspevok , opatrovateľská služba , Prievidza , zníženie

Súvisiace články

Aktuálne správy