Z dlhodobej stagnácie by mohla pomôcť slovenskému stavebníctvu digitalizácia

Stavebníctvo na Slovensku dlhodobo stagnuje, pomôcť by mohla digitalizácia odvetvia. Prioritou by pritom mala byť digitalizácia povoľovacích procesov. Uviedol to expert na digitalizáciu spoločnosti PlanRadar Ivan Petráš s tým, že digitalizácia stavebníctva by mohla priniesť zvýšenie efektivity, pomôcť znížiť náklady či zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi zúčastnenými stranami alebo optimalizovať procesy v tomto odvetví.

Slovenské stavebníctvo zaznamenalo začiatkom tohto roka najväčší prepad za posledných 21 mesiacov. Petráš pripomenul, že podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa objem stavebných prác v januári tohto roka medziročne znížil o 10 %. Za posledné tri roky klesol aj podiel stavebníctva na hrubom domácom produkte (HDP) zo 7 % na 5,5 %.

„Prostredníctvom digitalizácie môže Slovensko efektívne zvrátiť negatívny trend a naštartovať udržateľný rast, bez vzdelávania a osvety to však nepôjde,“ uviedol Petráš s tým, že začať treba s digitalizáciou povoľovacích procesov.

Podľa Petráša v stavebnom odvetví na Slovensku chýba akákoľvek digitalizácia. „Ide o prakticky nulovú digitalizáciu – a tým pádom zdĺhavé, netransparentné a komplikované stavebné konanie. Oporou by v tomto smere bolo zavedenie jasných smerníc,“ uviedol s tým, že tak by sa mohla otvoriť cesta pre efektívnejšie zavedenie nových technológií.

Slovensko sa v rozvoji stavebníctva dostáva na európsky chvost

Upozornil pritom na kľúčové požiadavky a odporúčania Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, podľa ktorých stavebným profesionálom chýba jednotný legislatívny rámec a sú nespokojní s tým, že sa Slovensko v rozvoji stavebníctva dostáva na európsky chvost.

K systémovým zmenám, ktoré by znova naštartovali domáci stavebný sektor, však podľa experta na digitalizáciu treba osvetu a zvýšenie digitálnej gramotnosti nielen medzi stavebníkmi, ale aj úradníkmi. Mnohé opatrenia môžu podľa Petráša prijať už teraz. „Za zmienku stojí digitálne zdieľanie dát počas výstavby aj následnej správy nehnuteľnosti, ktoré má kľúčovú funkciu v úspešnej digitalizácii, a pritom sa ľahko zavádza do praxe,“ priblížil.

Podľa Petráša digitalizácia procesov v stavebníctve má potenciál priniesť významné pozitívne zmeny. „Využitie digitálnych nástrojov by malo byť prioritou pre všetky zainteresované strany – od vládnych inštitúcií až po súkromné podniky,“ dodal Petráš s tým, že prijatím nevyhnutných opatrení môže Slovensko efektívne zvrátiť negatívny trend a nastaviť smer k dynamickému a udržateľnému rastu stavebného sektora.

Viac o téme: digitalizácia , hrubý domáci produkt HDP , povoľovanie stavieb , Slovensko , stavebníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy