V obci Báhoň plánujú postaviť 29 rodinných domov

V obci Báhoň v okrese Pezinok plánujú postaviť 29 samostatne stojacích rodinných domov. Po dokončení výstavby sa predpokladá nárast obyvateľov obce približne o 116. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť Bahun, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Rodinné domy sú navrhované ako samostatne stojace s integrovanou garážou a odstavnou plochou v prednej časti pozemku. Uličný koridor ostane neoplotený, s vybudovanými spevnenými plochami a výsadbou zelene a stromov,“ uviedol navrhovateľ v zámere. Rodinné domy majú byť dvojpodlažné. Výška atiky v prípade plochej strechy je v zámere riešená do siedmich metrov, v prípade šikmej strechy má byť maximálna výška hrebeňa deväť metrov.

„Navrhovaná lokalita nadväzuje na existujúcu zástavbu rodinných domov,“ ozrejmil. Lokalita má byť napojená na miestnu cestu – Ulicu 1. mája. Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2025, jej ukončenie o dva roky neskôr.

Viac o téme: Báhoň , obyvatelia , Pezinok , rodinné domy , výstavba

Súvisiace články

Aktuálne správy