Stavebná produkcia v januári medziročne klesla o 10 percent

Stavebníctvo na začiatku roka zaznamenalo až dvojciferný prepad, najvýraznejší za posledných 21 mesiacov. Stavebná produkcia zaznamenala medziročné spomalenie o 10 %. Pod negatívny výsledok sa podpísal pokles novej výstavby a podľa typu stavieb sa pribrzdili práce na inžinierskych stavbách, ako aj vo výstavbe budov. O štvrtinu sa znížila produkcia aj v zahraničí, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Objem stavebných prác v januári dosiahol 393,9 miliónov eur. Stavebná produkcia medziročne zaostávala už druhý mesiac po sebe, pričom sa tempo prác v stavebníctve ešte výraznejšie spomalilo a dosiahlo tak najväčší pokles od apríla 2022. Po zohľadnení sezónnych vplyvov však bola stavebná produkcia o 0,1 % vyššia ako v predchádzajúcom mesiaci.

graf Stavebná produkcia
Stavebná produkcia Zdroj: Štatistický úrad SR

Domácu produkciu ovplyvnil najviac medziročný pokles stavebných prác na novej výstavbe, ktorá poklesla o viac ako 12 %. Malá zložka odvetvia, ostatné práce, mali prepad vyše 15 %. V miernom raste zostali len opravy a údržba, a to o 3,4 %. Stavebná produkcia v tuzemsku tvorila vyše 92 % celkového výkonu stavebníctva.

Z hľadiska výrobného zamerania zaznamenala pokles výstavba na budovách o 8 % a aj práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, a to o 9,7 %.

Celkový výsledok stavebnej produkcie stiahli dole taktiež práce v zahraničí, ktoré sa po miernejších spomaleniach v posledných dvoch mesiacoch minulého roka prepadli v januári 2024 až o 25 %. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval vyše 8 %.

Viac o téme: pokles , Štatistický úrad SR , stavebná produkcia

Súvisiace články

Aktuálne správy