Novela stavebného zákona musí zohľadniť problematiku vonkajšej reklamy

V návrhu novely stavebného zákona sa nerieši problematika vonkajšej reklamy. Tá bola ovplyvnená novelou stavebného zákona ešte v roku 2021 a zasiahla do oblasti podnikateľov v reklame z hľadiska predvídateľnosti a rovnosti príležitostí. Vyplýva to z otvoreného listu prezidenta Asociácie vonkajšej reklamy (AVR) Ivana Pellera ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smer-SD).

„Táto novela jedným ustanovením zásadne zmenila platnosť existujúcich stavebných povolení vydaných stavebnými úradmi v súlade so zákonnými požiadavkami tak, že jednotne všetky doby trvania skrátila na obdobie troch rokov,“ uviedol Peller s tým, že zákonná lehota uplynie 30. apríla tohto roka.

Reklamné stavby, ktoré sú súčasťou modernej architektúry, by sa tak podľa Pellera od 1. mája stali nelegálnymi, a to so zákonnou povinnosťou ich odstránenia pod hrozbou pokuty. Ako v liste uviedol Peller, novela nelimitovala reklamné stavby podľa veľkosti, umiestnenia alebo iného právneho kritéria.

„Týka sa všetkých reklamných stavieb, teda aj tých, ktoré sú podľa iných ustanovení stavebného zákona a cestného zákona akceptovateľné, napríklad aj reklamných stavieb na čerpacej stanici, pri nákupnom centre, navigačných informačných tabúľ a označení prevádzok a podobne,“ dodal Peller.

Všetky reklamné stavby by sa stali nelegálnymi

Právna istota všetkých vlastníkov reklamných stavieb bola touto úpravou podľa neho neprimerane zasiahnutá. Všetky reklamné stavby by sa hromadne stali nelegálnymi k jednému dňu a to by mohlo ukončiť podnikanie v oblasti vonkajšej reklamy. Nie je to podľa Pellera v súlade s ústavným poriadkom pre podnikanie a ochranu majetku ani s pravidlami pre legislatívnu úpravu podnikania podľa zásad Európskej únie.

Peller žiada v liste Ráža odstrániť následky úpravy stavebného zákona. „V opačnom prípade nám zostane už len možnosť domáhania sa nápravy a ochrany nášho podnikania a udržania zamestnanosti právnou cestou, a to žalobou štátu za porušenie ústavných práv na podnikanie a ochranu investícií, a zároveň náhrady vzniknutých škôd za vynaložené investície a ušlý zisk,“ dodal Peller.

Hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková v reakcii na AVR pre TASR uviedla, že ministerstvo o probléme vie a situáciu sa snaží upokojiť. „Pripravíme návrh kompromisnej právnej úpravy riešiacej tento problém. Platnosť stavebných povolení, ktorá bola v roku 2021 umelo skrátená, sa v prípade schválenia návrhu predĺži o tri roky za splnenia zákonných podmienok,“ priblížila Poláčiková.

Viac o téme: Jozef Ráž, reklama, Slovensko, stavby, stavebný zákon

Súvisiace články

Aktuálne správy